Jyväskylän kaupungin alueelle lähelle Joutsan ja Luhangan kuntien rajaa suunniteltuun Salolan tuulivoimapuistoon saattaa tulla aiempia tietoja enemmän tuulivoimaloita. Joutsan Seudun saamien tietojen mukaan tuulivoimayhtiö Salola Wind Park Oy on ympäristövaikutusten arviointiin liittyen tuonut esille yhtenä vaihtoehtona jopa kymmenen voimalan kokonaisuutta.

Aiemmin julkisuudessa on ollut puhetta seitsemän voimalan tuulivoimapuistosta. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt, että Salolan tuulivoimahankkeeseen tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista eli hankkeelle on tehtävä niin sanottu yva-menettely.

Salolan tuulivoimahanke sijaitsee Jyväskylän kaupungin kaakkoisosassa, niin sanotulla Vespuolen alueella. Hanke on herättänyt paljon vastustusta, koska sen katsotaan muun muassa vaarantavan Päijänteen sekä Leivonmäen kansallispuiston maisema-arvoja.

Markku Parkkonen

Tagged with →