Luhangan kunta pohtii parhaillaan kahden keskeisen kunnallisen palvelun toimitiloja. Pohja-ajatuksena on, että kunnan päivähoito keskitettäisiin Tammijärven entisen koulun tiloihin ja Luhangan pääkirjastoa puolestaan suunnitellaan siirrettäväksi Kylätalolle.

Molemmille ratkaisuille löytyy niin vastustajia kuin kannattajiakin. Luhangan kunta järjesti maanantaina kaksi kuntalaisten kuulemistilaisuutta, joissa käsiteltiin molempia aiheita. Kirjastopäätös tehdään näillä näkymin vasta syksyllä, mutta päivähoitoasiaa käsitellään tänään tiistaina kunnanhallituksessa.

Päivähoitoa eli nykytermein sanottuna varhaiskasvatusta järjestetään Luhangassa tällä hetkellä kahdessa rivitaloasunnossa kirkonkylällä ja Tammijärvellä. Lapsia päivähoidossa on tällä hetkellä 16–18, mutta määrä putoaa tulevana syksynä mahdollisesti jopa puoleen.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä esittää, että päivähoito keskitettäisiin Tammijärven entisen koulun tiloihin remontoitavaan tilaan nykyisen koulun läheisyyteen. Keskittämistä perustellaan muun muassa lapsimäärän vähenemisellä ja sillä, että Tammijärvellä kaikki lapset pääsisivät mukaan koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kunnan tekemän kyselyn mukaan valtaosa lasten vanhemmista kannattaa yhdistämistä.

Kuntalaistilaisuudessa keskittäminen herätti kuitenkin myös epäilyjä. Vanhaan kouluun remontoitavien tilojen toimivuus ja terveellisyys arvelutti monia. Huolta herättivät myös mahdolliset pitkät kuljetusmatkat kirkonkylältä Tammijärvelle.

Kirjastokysymys on noussut Luhangassa esille, koska kunnan kirkonkylällä sijaitseva pääkirjastorakennus (kuvassa) on varsin iäkäs. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on ehdottanut, että pääkirjasto siirrettäisiin Luhangan Kylätalon alakerran kahteen huoneeseen, jotka ainakin kunnanjohtajan näkemyksen mukaan ovat varsin vähäisellä käytöllä.

Kunnanvaltuutettu Aki Virtaniemi (kok.) on tuonut kirjastokeskusteluun vastaehdotuksen. Hän on visioinut, että Luhangan nykyinen pääkirjasto voitaisiin muuttaa museokirjastoksi, jonka yhteydessä voisi olla esimerkiksi erilaisia paikallishistoriallisia näyttelyjä sekä monenlaisia tapahtumia kirjaston pihapiirissä.

– Luhangassa on yksi Suomen vanhimmista kirjastorakennuksista. Sitä voidaan kehittää ainutlaatuiseksi museokirjastoksi ilman isoja remontteja, totesi Virtaniemi maanantain keskustelutilaisuudessa.

Tilaisuudessa kuultiin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Monet katsoivat, että Kylätalolla on niin paljon käyttöä jo nyt, että kirjaston siirtäminen sinne ei välttämättä olisi järkevää. Toisaalta tuotiin esille muun muassa nykyisen kirjastotalon huono paloturvallisuus ja vaikeakulkuisuus.

Kunnanjohtaja Kärnä totesi, että nykyinen kirjastorakennus pihapiireineen voidaan kirjaston siirrosta huolimatta ottaa esimerkiksi kulttuuriväen käyttöön. Kärnän suunnitelmissa ensisijaisena olisi rakennuksen myynti sellaiselle yksityiselle taholle, joka pitäisi rakennuksen elävässä käytössä.

Markku Parkkonen