Joutsan kunta on uudistamassa rakennusjärjestystään. Rakennusjärjestys on kuntakohtainen paikallisesti laadittu rakentamisen ohjeisto. Sen määräykset voivat koskea esimerkiksi rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön tai vaikkapa rakentamistapaa.

Joutsan tekninen lautakunta on laittanut uuden rakennusjärjestyksen lausuntokierrokselle. Se tulee myös julkisesti nähtäville kesän aikana. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa tulkintakysymysten helpottaminen sekä lupaprosessien selkeyttäminen rakentajille.

– Rakennusjärjestykseen tulee taulukko, josta jokainen saa tiedon hankkeen lupamenettelystä. Yli neljänkymmenen erilaisen toimenpiteen lupamenettely on taulukossa ilmoitettu niin asemakaava-, ranta-asemakaava-, yleiskaava- kuin haja-asutusalueellakin, kertoo Joutsan rakennustarkastaja Arttu Mönkölä.

Yksi konkreettinen uudistus on, että maa- ja metsätalousvaltaisella alueella olisi mahdollista rakentaa venekatos erityisistä syistä. Vanha rakennusjärjestys on loma-asuntojen yhteydessä kieltänyt venevajojen rakentamisen. Uudistuksen myötä tämä olisi toimenpideluvalla mahdollista, edellyttäen, että venevaja sopeutuu ympäristöön.

Kotieläinsuojien, eläinten jaloittelualueiden, ulkotarhojen sekä lantavarastojen rakentaminen pohjavesialueella sallitaan jatkossa vain erityisistä syistä ja siten, että pohjaveden pilaantuminen estetään.

Maalämpökaivojen osalta määräykset selkeytyvät. Maalämpökaivo ei saa jatkossa olla ilman naapurin suostumusta viittä metriä lähempänä naapurin rajaa.

Markku Parkkonen