Ympäristöministeriö on esittämässä koronakriisin jälkeisiä elvytystoimia, jotka vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen. Myöskin Metsähallitus on julkistanut uudet linjauksensa, joissa painotetaan tuulivoimarakentamista, mutta myös maidensa virkistyskäyttöä ja luontoarvoja.

Ilmasto-, kulttuuri- ja luontoarvojen yhteensovittaminen ei ole helppoa. Tästä on esimerkkinä tuulivoimarakentamisella Päijännettä uhkaava massiivinen maisemakuvan muutos. Perinteisten järvi- ja kylämaisemien suunnitelmallinen vahingoittaminen on jo herättänyt ahdistusta ja huolta useilla paikkakunnilla. Täysin poikkeuksellisen näistä kohteista tekee se, että suunnitteilla on maailman korkeimmat maatuulivoimalat ympäristöarvoiltaan ainutlaatuisiin kohteisiin. Korkeimmat rakennelmat ulottuisivat tietyin paikoin lähes 400 metriä Päijänteen veden pinnan yläpuolelle.

Asiaan on jo kiinnitetty kansainvälistä huomiota mm. Saksassa ja Unescossa, koska hankkeet uhkaavat myös maailmanperintökohteita. Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta kaksi sijaitsee Keski-Suomessa, Struven ketjun mittauspiste sekä Petäjäveden vanha kirkko, jonka viereen on suunniteltu 7 megaluokan tuulivoimalaa. Pohjois-Päijänteen alueelle on kaikkiaan vireillä 27 tuulijättiläistä jo rakennettujen kuuden voimalan lisäksi. Huolestuneiden joukkoon on liittynyt yhä enemmän sekä Päijänteen ympäristön virkistyskäytöstä kiinnostuneita että energiapolitiikkaan perehtyneitä kansalaisia.

Paikallisten viranomaisten ja päättäjien vastuuntunto on nyt koetuksella. Olisi tärkeää saada myös Ympäristöministeriön, Metsähallituksen, Museoviraston ja WWF-Suomen ylimmän johdon virallinen ja julkinen kannanotto tällaisiin Suomen kansainvälistä mainetta uhkaaviin haitallisiin rakennushankkeisiin. Tähän mennessä nämä tahot ovat vaienneet asiasta, vaikka kannanoton pitäisi olla itsestään selvä. Kummastusta herättää myös Suomen luonnonsuojeluliiton johdon hiljaisuus, mutta vielä kummallisempia ovat poiminnat liiton Keski-Suomen piirin edustajan vastauksesta koskien yhtä kaikkein räikeimmistä hankkeista: ”joudun toteamaan, ettei luonnonsuojelupiirillä ole tapaukseen mitään moitittavaa” tai ”en huomannut hankkeessa äkkiseltään mitään moitittavaa”.

Tuulivoimarakentamista ei tule sallia Päijänteen rantamaisemiin eikä pilata pysyvästi korvaamatonta luontoa ja ympäristöä. Pilalle menisi myös voimaloiden lähiasukkaiden elämä ja alueiden matkailuelinkeino.

Hannu Heinonen
Metsänhoitaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →