Kuntalain mukaan kaikissa kunnissa on oltava vähintään kerran valtuustokaudessa tarkistettava kuntastrategia. Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Luhankaan hyväksyttiin uusi kuntastrategia viime vuoden lopulla ja Joutsassa vastaava päätös tehtiin huhtikuun valtuustossa.

Kunnallisasioita pidempään seuranneet tarkkailijat muistavat vielä entisaikojen kuntasuunnitelmat. Niille tuntui olevan tyypillistä, että ne tehtiin, koska oli pakko tehdä ja hyväksymisen jälkeen ne unohdettiin arkistoon pölyttymään. Nykyisen kuntalain mukaiset kuntastrategiat tuntuvat olevan jotain aivan muuta. Sekä Joutsan että Luhangan strategiat ovat maanläheisiä ja ennen kaikkea ihmisläheisiä. Tämä juontanee juurensa jo lakitekstistä, jossa strategian kärkiasioiksi nostetaan asukkaiden hyvinvointi ja palvelujen järjestäminen.

Kunnallisilla elinkeinopolitiikan visioilla on tietysti oma sijansa, mutta kunnan toiminnassa kuitenkin olennaista on peruspalvelujen järjestäminen. Hyvä, että tämä ajattelu näkyy myös kuntien toimintaa ohjaavassa strategiassa.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →