Ylen tekemän selvityksen mukaan jopa useissa kymmenissä Suomen kunnissa on tehty kevään poikkeustilaan liittyviä päätöksiä kyseenalaisilla perusteluilla. Epäselvyydet koskevat päätöksiä, joissa kunnanhallituksen päätösvaltaa on siirretty poikkeusolojen ajaksi kunnanjohtajalle. Siirtopäätökset katsottiin tarpeellisiksi, koska ei ollut varmuutta siitä, pystyvätkö luottamuselimet lainkaan kokoontumaan poikkeustilan aikana.

Ylen selvityksen mukaan useissa kunnissa on kuitenkin viitattu päätöspöytäkirjoissa sellaiseen valmiuslain pykälään, jota ei missään vaiheessa ole otettu käyttöön. Näin päätösvallan siirtopäätökset ovat saattaneet syntyä virheellisesti. Kuntien pöytäkirjoista ilmenee, että esimerkiksi Luhangassa on viitattu kyseiseen valmiuslain pykälään, mutta Joutsassa ei.

Käytännössä asialla lienee merkitystä, mikäli kunnanjohtajan poikkeusaikana tekemästä päätöksestä valitetaan.

Markku Parkkonen

Ylen artikkeli aiheesta.

Tagged with →