Joutsan kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Lea-Elina Nikkilä (vihr.) on tehnyt kunnalle aloitteen esteettömän liikkumisen edistämisestä.

Nikkilä esittää, että Joutsan taajamaympäristöjä kehitetään siten, että ne mahdollistavat esteettömän liikkumisen heille, jotka ovat helposti väsyviä tai käyttävät apuvälineitä.

Aloitteessa toivotaan myös kiinnostavien käynti- ja luontokohteiden sekä palveluiden saavutettavuuden ja houkuttelevuuden parantamista lisäämällä penkkejä teiden varsille noin 200 metrin välein.

Edelleen kaikkien hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi Nikkilä esittää koristeistutusten tekemistä. Istutukset ja niiden hoito olisi tarkoitus tilata paikallisilta kukkakauppiailta, joiden kesken taajamat jaettaisiin tasapuolisesti.

Nikkilä esittää, että hankkeen toteuttamiseen käytetään lahjoitusvaroja.

Markku Parkkonen

Tagged with →