Varhaiskasvatuksen toimintoja keskitetään ja yksiköitä suljetaan jälleen kesän ajaksi. Sulkujen taustalla ovat lasten ja henkilökunnan lomajärjestelyt sekä Keltasirkun ryhmäperhepäiväkodin remontti.

Sulkuajat on alustavasti päätetty toteuttaa seuraavalla tavalla: Koskikaran ryhmäperhepäiväkoti on suljettuna 29.6.–2.8., Keltasirkun ryhmäperhepäiväkoti 19.6.–2.8., Varalan ryhmäperhepäiväkoti 1.7.–2.8., Päiväkoti Esikot 1.6.–2.8. ja päivystävä yksikkö Päiväkoti Koivukumpu ajalla 19.–21.6. Perhepäivähoidon vapaapäiviä ja vuosilomia keskitetään ajalle 1.6.–2.8.

Varhaiskasvatuksen esimiehellä on kuitenkin mahdollisuus tehdä muutoksia sulkuaikoihin, kun lasten todellinen hoidontarve selviää.

Tarja Kuikka

Tagged with →