Valtuustoaloite Joutsan kunnan ulkopuolella opiskelevien joutsalaisopiskelijoiden matkakustannusavustuksesta ei ole toistaiseksi johtamassa aloitteentekijän toivomaan lopputulokseen. Joutsan kunnanvaltuutettu Jarmo Liukkonen (kesk.) jätti viime vuoden joulukuussa valtuustossa valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että Joutsassa kirjansa pitäville muualla opiskeleville maksettaisiin saman kaltaista avustusta kuin millä kunta tukee Joutsan lukiossa opiskelevia.

Oman kunnan lukion käymisen helpottamiseksi Joutsan kunta on maksanut lukion opiskelijoille Kelan koulumatkatuen omavastuuosuuden sekä antanut mahdollisuuden käyttää perusopetuksen kuljetuksia maksutta tai saada saattokorvausta, mikäli tämä ei ole ollut mahdollista.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta käsitteli Liukkosen aloitetta tämän vuoden alkupuolella ja päätti tuolloin jättää asian jatkovalmisteluun erilaisten vaihtoehtojen selvittämiseksi. Viime viikolla lautakunta keskusteli aloitteessa esitetyn matkakustannusavustuksen ehdoista ja määristä, ja ajatuksena oli, että jos avustus katsotaan tarpeelliseksi, se tulee valmistella huomioitavaksi ensi vuoden talousarvioon ja aloite avustuksesta esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Keskusteltuaan asiasta lautakunta kuitenkin päätti hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan jättää aloitteen avustuksesta toistaiseksi esittämättä eteenpäin vedoten päätöksen tasapuolisen toteuttamisen vaikeuteen ja taloustilanteen haastavuuteen.

 – Lautakunta oli keskustelussaan epävarma siitä, onko tämä aloite taloudellisesti mahdollista toteuttaa. Lisäksi oltiin sitä mieltä, että avustuksen toteutus tasapuolisesti olisi vaikeaa. Aiemmin valmistelussa toin esille hallitusohjelmassa olevan oppivelvollisuuden pidentämisen, joka tulee vaikuttamaan toisen asteen opintojen maksuttomuuteen. Tämän tavoitteen osalta tosin vallitsee nyt epävarmuustekijöitä, kertoo Sirkka.

– Lisäksi pohdimme sitä, kuinka paljon tämä avustus ohjaa nuoren valintaa asuinpaikaksi. Toin esille sen, että yleinen valtionosuus on asukaspohjainen, joten mikäli tämä vaikuttaisi valintaan, niin sillä olisi myös myönteisiä talousvaikutuksia. Tämä kaiken pohdinnan ja taustatietojen saannin jälkeen lautakunta päätti toistaiseksi olla edistämättä aloitetta, Sirkka taustoittaa lautakunnan päätöstä.

Tarja Kuikka

Tagged with →