Suomen perusopetuksessa siirryttiin viime torstaista alkaen noudattamaan normaaliolojen lainsäädäntöä ja näin ollen peruskoulujen oppilaat pääsivät palaamaan takaisin lähiopetukseen kouluille. Aivan kaikki eivät kuitenkaan ole vieläkään koulunpenkille palanneet, vaan osa oppilaista jatkaa eri syistä koulunkäyntiä lukuvuoden viimeiset päivät kotonaan.

Joutsan seutukunnalla pääosa peruskoululaisista on palannut lähiopetukseen. Luhangassa palanneita oli tämän viikon maanantaihin mennessä Luhangan koulun johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin mukaan 37 eli yhtä vaille kaikki perusopetuksen oppilaat.

Joutsassa tilanne oli kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan viime perjantaina se, että peruskoulujen kaikkien vuosiluokkien yhteensä 338 oppilaasta 273 eli noin 80 prosenttia oli palannut lähiopetukseen.

Kaikki lähiopetuksesta poissa olleet olivat seutukunnan kouluista poissa luvallisesti. Esimerkiksi Joutsan kouluissa linja on Mika Sirkan mukaan se, että oppilas voi olla huoltajan loma-anomuksella poissa ilmoitetun ajan, jolloin kodilla on myös vastuu opiskelusta.

– Mahdollisuus etäopiskeluun säilyi niillä oppilailla, joilla oli esimerkiksi itsensä tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen vuoksi siitä lääkärin lausunto tai muu luotettava arvio. Emme ole kuitenkaan lähteneet perkaamaan syitä kotoa, jos loma on anottu. Siihen voi olla monia syitä. Jos koulussa olisi alettu näitä syitä puntaroimaan, olisi ollut vaikea olla tasapuolinen, sanoo Sirkka.

Tarja Kuikka

Tagged with →