Joutsan kirkonkylän uuden osayleiskaavan luonnos on asetettu kuntalaisten nähtäville. Poikkeusoloissa kunta on virittänyt kaavakartat paraatipaikalle Liikekeskuksen tyhjän liikehuoneiston ikkunoihin. Näin kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus perehtyä tulevaan kaavaan.

Kaavaluonnokseen kannattaa todellakin perehtyä, sillä se tulee ohjaamaan kirkonkylän alueen kehitystä vuosikymmenien ajan. Alueella on tähän asti ollut ainoastaan 1990-luvun alussa laadittu aluevaraustyyppinen yleiskaava, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kirkonkylällä onkin vuosien varrella tehty useita niin sanottuja ”lappukaavoja” eli yksittäisten kiinteistöjen tarpeisiin tehtyjä pieniä asemakaavoja. Nyt uuden kaavan myötä kirkonkylän alueen suunnitteluun saadaan kokonaisnäkemystä.

Alustavan perehtymisen perusteella kaava vaikuttaa varsin tasapainoiselta ja ammattitaitoisesti laaditulta. Kaavassa on myös varattu vähintään riittävästi tilaa kirkonkylän tulevalle kasvulle. Uusia asuinalueita ollaan kaavoittamassa fiksusti houkutteleville paikoille. Samaten työpaikka-alueita on kaavaan varattu hyvin. On tietysti kyseenalaista, onko maaseututaajamissa enää kasvun edellytyksiä. Joka tapauksessa Joutsa on tämän kaavoituskierroksen jälkeen valmistautunut tulevaan.