Joutsan kunnan henkilökuljetusten vuonna 2017 tehty kilpailutus johti pitkään oikeusprosessiin, joka saatiin päätökseen vasta huhtikuun lopussa tänä vuonna. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kolmen joutsalaisen kuljetusyrittäjän tekemän valituksen ja totesi, että Joutsan kunta on toiminut kilpailutuksessa oikein.

Kunta päätti helmikuussa 2017 valita niin sanottuun päiväautoliikenteeseen liikennöitsijöiksi kolme paikallista kuljetusyrittäjää. Kilpailutuksessa tappiolle jääneet kolme muuta yrittäjää valittivat kunnan päätöksestä markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valitukset. Tämän jälkeen yrittäjät valittivat edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka piti markkinaoikeuden päätöksen voimassa.

Valituksissa oli kyse muun muassa siitä, täyttivätkö valittujen liikennöitsijöiden autot kilpailutuksen vaatimukset. Valittajat katsoivat myös, että tarjouksia oli tulkittu kilpailutuksessa epäreilusti.

Sekä markkinaoikeus että korkein hallinto-oikeus katsoivat, että Joutsan kunta oli toiminut kilpailutuksessa oikein.

Markku Parkkonen

Tagged with →