Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta on nimennyt Marianne Luukkasen lautakunnan edustajaksi Teresa Teppolan tilalle kunnan kulttuurityöryhmään. Kunnanvaltuusto myönsi huhtikuussa Teppolalle eron hyvinvointi- ja sivistyslautakunnasta, ja näin ollen lautakunnan täytyi valita Teppolan tilalle uusi edustaja kulttuurityöryhmään.

Kulttuurityöryhmä on hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva Joutsan kunnan ja paikallisten kulttuurijärjestöjen yhteinen toimielin, jonka tehtävänä on kehittää kulttuuritoimintaa ja aktivoida kansalaisjärjestöjä.

Ryhmässä on jäseniä paikallisen kulttuurikentän eri yhdistyksistä ja eri ikäisten kuntalaisten edustajia.

Tarja Kuikka