Tässä ajatuksiani Luhangan Museokirjasto-asiaan liittyen. Nämä samat ajatukset toin esille myös sivistyslautakunnan kokouksessa. Pakollisia investointeja olisi ainoastaan luiska pyörätuolin käyttäjiä varten ja sepän takoma kyltti. Nämä olisivat yhteensä pienempi investointi kuin Kylätalolle tehtävien muutostöiden arvo, jos kirjasto sinne siirrettäisiin. Jos kirjasto siirrettäisiin Kylätalolle, menettäisimme nykyisen pääkirjastorakennuksen idyllin. Museokirjastona ja perinnehenkisillä tapahtumilla saisimme parannettua ihmisten elämystä aikamatkana menneille vuosikymmenille ja lisää matkailijoita tutustumaan manner-Suomen pienimmän kunnan ainutlaatuiseen tunnelmaan. Miksi jättäisimme tämän mahdollisuuden käyttämättä?

Luhangan pääkirjaston käyttäjäkokemuksen parantaminen:

Lähdettäisiin kehittämään pääkirjastoa uudeksi matkailukohteeksi teemalla Museokirjasto. Remontoidaan korjaustarpeessa olevat pinnat vanhaa kunnioittaen, patinaa säilyttäen. Remonttikustannuksiin on mahdollisuus hakea tukea, koska rakennus on suojelukohde. Lisättäisiin näkyvyyttä katukuvassa sepän takomilla, perinteisillä Museokirjasto-kylteillä.

Kirjaston tiloihin voisi järjestää lisäksi pienet näyttelytilat, missä voisi pitää vaihtuvia näyttelyitä esim. eri teemoilla olevia perinne-esineitä, Luhangan historiaa esitteleviä näyttelyitä, valokuvanäyttelyitä tai taidenäyttelyitä. Mäkitupalaismuseota voisi myös tuoda esille, mikä toimisi samalla mainoksena Luhangan tärkeälle matkailukohteelle. Paikalliset maatilat ja käsityöläiset voisivat esitellä tuotteitaan mainoksin sekä lähiruokatapahtumien muodossa. Kuinka helppoa olisikaan järjestää pihapiirissä myyjäiset, missä paikalliset tuottajat ja käsityöläiset esittelisivät tuotteitaan perinneasuissa.

Myös erilaiset esitelmät olisi mahdollista pitää idyllisissä tiloissa, esim. Risto Hänninen voisi kertoa Luhangan sukuhistoriasta tai Arto Huuskola perinne-esineistä, perinteisistä työtavoista tai vaikka perinneleikeistä. Kelin salliessa myös pihaa olisi mahdollisuus hyödyntää perinnetapahtumiin. Kirjastonhoitaja voisi myös pukeutua perinneasuun.

Näin toimien saataisiin hyvin pienin kustannuksin Luhankaan yksi matkailukohde lisää, jo olemassa olevan Kesäkirkon läheisyyteen, Mäkitupalaismuseon ja Reethin hautausmaan lisäksi.

Aki Virtaniemi
Luhanka

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →