Maanantaina oli Joutsan kunnanhallituksessa esillä Jyväskylän kaupungin tekemä ehdotus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin peruspääoman uusjaosta ja ennen kaikkea äänivaltansa lisäämisestä sairaanhoitopiirin päätöksenteossa.

Nykyisin sairaanhoitopiirin 48 miljoonan euron peruspääomasta Jyväskylä omistaa 50,1 % ja Joutsa 1,8 %. Ehdotuksen mukaan Jyväskylän osuus nousee 56,4 %:iin ja Joutsan laskee 1,7 %:iin. Nykyisestä käyttöön perustuvasta pääomaosuudesta siirryttäisiin asukaslukuperusteiseen. Joutsalle maksettaisiin muutoksessa tasinkoa 31.000 euron kertakorvaus. Jyväskylä maksaa muille kunnille tasinkoa yhteensä 2,6 miljoonaa; esimerkiksi Äänekoskelle miljoonan.

Ehdotuksen merkittävin osuus on Jyväskylän äänivallan lisääminen. Nyt sairaanhoitopiirin valtuustossa kunnilla on ääniä porrastetusti asukasluvun mukaisesti. Niinpä Joutsalla oli viime kokouksessa 34 ääntä, mutta Jyväskylällä 383 ääntä, koska käytössä on 35 %:n äänileikkuri. Teoreettinen maksimiäänimäärä on 1000. Jos Jyväskylän ehdotus hyväksytään kuntien valtuustoissa, Joutsalla on enää 17 ääntä, Luhangalla kolme ääntä, mutta Jyväskylällä 564 ääntä yhteensä tuhannesta. Jyväskylällä on siis suora enemmistö, mutta ehdotuksen mukaan kolmen muun kunnan on oltava Jyväskylän kanssa samaa mieltä. Kun Hankasalmi kuuluu Jyväskylän yhteistoiminta-alueeseen, tarvitaan enää vain Luhanka ja Joutsa kumppaniksi, niin valta erikoissairaanhoidossa Keski-Suomessa on Jyväskylällä.

Jyväskylä on siis valmis maksamaan jokaisesta uudesta äänestään keskimäärin 14.400 euroa/kpl.

Ehdotuksen mukaan nykyisestä sairaanhoitopiirin valtuustosta luovuttaisiin. Siihen Joutsan valtuusto on nimennyt kolme edustajaa. Jatkossa kunnanhallitus nimeäisi valtuuston tilalle tulevaan kuntakokoukseen kullakin kerralla yhden edustajan ja siten sairaanhoitopiirin korkeimmassa päättävässä elimessä, kuntakokouksessa tulee olemaan vain 21 jäsentä. Yhtymäkokousedustajan äänimäärä vastaa asukaslukuun perustuvaa jäsenkunnan osuutta kuntayhtymän peruspääomasta eli Joutsalla tuo edellä mainittu 17 ääntä. Samalla kunnanhallituksen valta kasvaisi siten merkittävästi. On ilmeistä, että Jyväskylä pystyy ostamaan riittävästi kuntia esityksensä taakse.

Ehdotus merkitsisi kyllä kuntien otteen voimistumista sairaanhoitopiirin omistajaohjauksessa, kun nykyiset poliittisten ryhmien kokoukset ennen sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksia varmaan jäisivät pois. Äänileikkurit tulivat aikanaan käyttöön kompensoimaan sijaintikuntaetua. Nyt Jyväskylä ostaa leikkurin pienellä summalla pois. Jyväskylän suuri valta keskussairaalan kotikuntana voi osoittautua tuhoisaksi pienten kuntien palveluille, kun yli 500 miljoonan uudet velat ovat sairaanhoitopiirin niskassa.

Kalle Willman

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.