Hirvieläinkolarien riski kasvaa selvästi toukokuusta lähtien. Pahimman vaaran tielläliikkujille aiheuttavat hirviemojen karkottamat ylivuotiset vasat, jotka ovat tottumattomia liikkumaan yksin. Hirvien lisäksi tai sijaan monilla alueilla suurempana riskinä ovat kuitenkin peurat tai kauriit, joiden kannat ovat vuosien mittaan kasvaneet. Asiasta tiedotti Liikenneturva.

Peura- tai kaurisonnettomuudet eivät useimmiten johda henkilövahinkoihin autoilijoiden kohdalla, mutta moottoripyöräilijöille tai mopoilijoille niillä on helposti ikävät seuraukset. Omaisuusvahinkoja syntyy toki myös autoilijoille.

1.6.2020 voimaantulevan uuden tieliikennelain myötä tienvarsille ilmestyy hirvivaroitusmerkin lisäksi myös uusi kauriseläimistä varoittava liikennemerkki. Liikennemerkissä kuvataan loikkaava kauriseläimen tyylitelty hahmo. Varsinais-Suomessa merkkiä käytettiin jo vuoden 2019 ajan kokeiluluvalla, mutta uuden lain myötä sen käyttö laajenee myös muualle maahan.

Riski törmätä hirvieläimeen on suuri etenkin niillä alueilla, joilla riista-aidat alkavat ja päättyvät. Ajallisesti hirvieläinonnettomuudet sijoittuvat usein lähitunteihin ennen ja jälkeen auringonlaskun, eli pimeää ja hämärää on valtaosassa kolareista.

Janne Airaksinen

Tagged with →