Joutsan kunta on aloittanut tarkistussoitot 80 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Koronavirusepidemian jatkuttua pitkään soittokierroksella pyritään saamaan kontakti niihin mainitun ikäisiin kuntalaisiin, jotka eivät ole kunnan palvelujen piirissä.

Seniorikeskuksessa kävijöille soitetaan viikoittain käyntipäivänä. Myös omaishoidontukea saaville on tehty soittokierros viime viikkojen aikana.

Soittoja 80 vuotta täyttäneille kuntalaisille tekevät kunnan työntekijät, jotka kyselevät puhelun aikana muun muassa ikääntyneiden kuntalaisten kuulumisia, jaksamista, ilonaiheita, asioiden hoitamista ja avun tarvetta. Avun tarpeen ilmetessä soittajat antavat tiedot ostos-, kauppa- tai ateriapalveluihin. Jos muuta avun tarvetta ilmenee, tai jos soittajalle jää huoli, soittaja pyytää ikääntyneeltä luvan saada olla yhteydessä kunnan ikäihmisten palveluihin.

Tarja Kuikka

Tagged with →