Joutsan kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän uudesta perussopimuksesta. Varsinainen sopimus tulee vielä erikseen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutokset liittyvät kuntayhtymän peruspääomaan, kuntien äänivaltaan sekä päätöksentekojärjestelmään.

Peruspääoman jakoa ollaan uudistuksessa muuttamassa vastaamaan tarkemmin kuntien asukaslukua. Kuntayhtymän ylimmäksi päättäväksi elimeksi ehdotetaan jatkossa yhtymäkokousta, jossa olisi yksi edustaja kustakin kunnasta. Edustajien ja samalla kuntien äänimäärät jakautuisivat asukaslukujen suhteessa.

Näin uudessa järjestelmässä Jyväskylän kaupungilla olisi yli puolet äänivallasta. Äänivaltaa kuitenkin rajoitetaan siten, että yhtymäkokouksen äänestyksessä ehdotuksen pitää saada taakseen yli puolet äänistä ja vähintään kuudesosa kunnista. Käytännössä siis asia voidaan hyväksyä yhtymäkokouksessa, jos Jyväskylän lisäksi kolme muuta kuntaa kannattaa ehdotusta.

Markku Parkkonen