Aina silloin tällöin kunnallisen päätöksenteon uutisoinnista huomaa, että jotain on hankittu jonkun rahaston varoilla. Rahasto on aina nimetty jonkun henkilön mukaan.

Joutsan kunnalla on käytössä 11 rahastoa. Ne ovat muodostuneet kunnalle testamentatuista varoista, tai silloin, jos henkilö kuolee ilman perillisiä. Näissä tapauksissa kunnalla oikeus hakea omaisuutta. Valtio usein pidättää näistä oman osansa, varsinkin rahavarallisuudesta.

Kunnan on aina haettava omaisuutta jotain käyttötarkoitusta varten ja koko omaisuus on käytettävä hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen. Mikään pakko kunnan ei ole hyväksyä testamenttia. Hakemuksessaan kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella.

Joutsan talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen kertoo, että rahastojen arvot vaihtelevat 700 euron ja 950 000 euron välillä.

– Kokonaisuudessa varallisuutta on noin 1,4 miljoonaa. Tämä sisältää rahavarallisuutta, metsäomaisuutta, osakkeita ja kiinteistöjä. Suurin osa on muutettu rahavarallisuudeksi esimerkiksi myymällä metsää tai kiinteistöt, koska muuten emme voi oikein hyödyntää rahastoa sen käyttötarkoituksen tarkoittamalla tavalla, kuvailee Hokkanen.

Tuorein rahasto on muodostunut Kurkisen perinnöstä vuonna 2019. Hasan perintö on vuodelta 2012 ja se on suurin kaikista, siellä varallisuutta on noin 950 000 euroa. Rahastot ovat pääosin väliltä 2000-2019.

Maria Uusioksan rahasto on kuitenkin vuodelta 1984 ja Helmi Rantasen rahasto vuodelta 1996. Vanhempiakin voi olla vielä vanhempia mutta niiden rahat käytetty.

Hokkanen ja toimistosihteeri Leena Hietala näkivät vaivaa tutkiessaan tätä juttua varten kunnan arkistoja. Vanhin kunnalle nimetty testamentti löytyi vuodelta 1890, ja se nimeltään Lindholmin testamentti.

Tarkempi listaus rahastoista on nähtävissä jutun yhteydessä.

Entä miten eri rahastojen omaisuutta on sitten käytetty? Muutamilta viime vuosilta on koottu tähän esimerkkejä kohteista.

Rahastoja on käytetty tänä vuonna osallistuvan budjetoinnin mahdollistamiseen kuntalaisille, palvelukeskus Jousen juhlasaliin hankittaviin taulutelevisioihin (Reino Järvinen), koululaisten päivätoimintaan (Reini Järvinen), perheretkien järjestämiseen (Reino Järvinen) ja asiakas- sekä hoitotarvikkeiden hankintaan. Viimeksi mainittuihin kuuluu hoitosänkyjen patjoja, suihkulaveri, nostotukia yms. ja hankinnat kustannettiin Tauno ja Impi Hasan rahastosta.

Vuonna 2019 hankittiin jättikokoisia tablettitietokoneita vanhuspalveluihin (Reino Järvinen) sekä tietoteknisiä välineitä ja muun muassa chromebookkeja koululaisille (Maija Salokankaan rahasto). Vuonna 2018 Taimi Salokosken rahastoa hyödynnettiin hankittaessa omaishoitajille hieronta ja jalkahoitoa. Rahastoilla on myös saatettu tukea esimerkiksi opiskelijan toimintaa heikon rahatilanteen vuoksi.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että hankinnat koostuvat useista pienemmistä eristä pikemminkin kuin yksittäisistä suurhankinnoista.

Tuorein esimerkki kuolinpesien omaisuudesta löytyy huhtikuun lopun kunnanhallituksen pöytäkirjasta. Siinä Joutsan kunnanhallitus päätti hakea Mikko Sieväsen kuolinpesän omaisuutta valtiolta ja sitoutua käyttämään perinnön hyvinvointi- ja luontoympäristön kehittämiseen.

Valtiokonttori oli ilmoittanut, että kunnalla on mahdollisuus hakea 17.7.2019 kuolleen Sieväsen kuolinpesän omaisuutta, koska häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia. Hänen omaisuutensa oli siirtynyt perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori. Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta, omaisuus jää valtiolle.

Joutsan kunnan rahastot käyttötarkoituksineen:

1) Elina Lindgrenin rahasto joutsalaisten vanhusten avopalvelun kehittämiseen.

2) Helmi Rantasen rahasto vanhainkodin hoitovälineistön hankkimiseen ja henkilökunnan palkkaamiseen.

3) Maria Uusioksan rahasto Joutsan vanhainkodin kunto- ja virkistystoimintaan.

4) Saimi Vallasjoen rahasto vanhusten, vammaisten, lasten ja nuorten huoltoon.

5) Pekka Uusmäkelän rahasto vammaisten, päihdeongelmaisten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

6) Teuvo Kurkisen rahasto hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.

7) Taimi Salokosken rahasto vanhustenhuollon kehittämiseen ja nuorisotyöhön.

8) Tauno ja Impi Hasan rahasto vanhainkodin hyväksi.

9) Reino Järvisen rahasto lapsiperheiden tukemiseen tai vanhusten palveluihin.

10) Aili Kompan ja Lauri Borgin rahastot: väestön hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.

11) Maija Salokankaan rahasto koulun hyväksi.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Viime vuoden maaliskuussa Joutsan vanhuspalveluihin hankittiin uusia teknisiä apuvälineitä viriketoimintaan Reino Järvisen rahaston avulla yhteensä 18.596 eurolla. Kuvassa yli vuoden takaa Pauli Lehtonen ja Kerttu Reinikainen testaavat jättitablettitietokoneen suomia virikemahdollisuuksia. Vanhuspalveluiden silloinen- fysioterapeutti Emma Liukko opasti laitteen käytössä.

Vanhin kunnalle nimetty testamentti löytyi vuodelta 1890, ja se on nimeltään Lindholmin testamentti.

Tagged with →