Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) tarjoaa maatalousyrittäjille tukea jaksamiseen ja haasteellisiin elämäntilanteisiin alueellisten tukihenkilöiden avulla. Kyse on vuonna 2017 käynnistyneestä ja näillä näkymin ainakin vuoden loppuun jatkuvasta Välitä viljelijästä -projektista, jonka pitkäaikaisena tavoitteena on luoda varhaisen välittämisen malli ja muodostaa maatalouden sidosryhmistä toimiva tukiverkko maatalousyrittäjien tueksi.

Projektin tarjoamaan apuun voi turvautua Keski-Suomessa projektityöntekijänä toimivan Eila Eerolan mukaan niin maatalousyrittämiseen liittyvissä kuin viljelijän henkilökohtaisissakin asioissa.

– Ei tarvitse miettiä, onko kysymykseni sopiva tai riittävän iso tai mietintäni sopivanlainen. Hyvin voi soittaa, jos vain haluaa jutella jonkun ulkopuolisen ihmisen kanssa jostain arkisesta asiasta, joka on mielen päällä. Tai jos mielen päällä on isoja asioita tai paljon asioita. Ja myös siinä tilanteessa, että kaikki mahdolliset asiat siinä elämän arjessa ovat juntturassa, sanoo Eerola.

Esimerkkinä hankalimmista tilanteista hän mainitsee tiukan taloustilanteen, johon voi liittyä muitakin haasteita kuten eläinten sairastavuutta, eläinsuojeluongelmia, voimavarojen vähenemistä, joskus sairastuminenkin.

Yhteyttä voi ottaa viljelijän luvalla myös hänen yhteistyötahonsa tai sukulaisensa, mutta pääasiassa yhteydenotot tulevat Eerolan mukaan nimenomaan viljelijöiltä itseltään.

Ensikontaktin jälkeen tilanne etenee Eila Eerolan mukaan pääsääntöisesti niin, että sovitaan tilakäynnistä, jonka tarkoituksena on kartoittaa viljelijän tilanne kokonaisvaltaisesti. Joskus kyse voi olla vain puhelinkontaktista. Korona-aikana käyntejä ei pääsääntöisesti tehdä, vaan yhteydenpito hoidetaan puhelimitse ja etäyhteyksin.

Soitto- tai käyntikertojen määrän Eerola sanoo riippuvan tilanteesta. Kyse voi olla yhdestä soitosta tai tapaamisesta, josta löytyy apua ja jonka myötä viljelijä ohjataan tarvittaessa Melan tekemän ostopalvelusitoumuksen turvin ammattilaisavun piiriin – esimerkiksi terapiaan tai työnohjaukseen. Tai enemmästä.

– On myös sellaisia tilanteita, että ensimmäisellä käynnillä katsotaan suoraan se, milloin jatketaan. Ja on asiakkuuksia, jotka ovat kulkeneet rinnalla todella pitkään ja joiden kanssa on tehty todella paljon töitä.

Eerolan ja hänen kollegoidensa kanssa asiointi on maksutonta ja myöskään ostopalvelusitoumuksella hankittavista palveluista ei peritä asiakkaalta maksua muuten kuin arvonlisäveron osalta silloin, kun käytetään palveluntuottajaa, jonka toiminta on alvillista. Esimerkiksi psykologin palvelu on alvitonta.

Välitä viljelijästä -projekti on tavoittanut Eila Eerolan mukaan jo runsaat 1.500 asiakasta eri puolilta Suomea ja seurantakäyntejäkin on tehty lähes 2.000. Eerolalla itsellään on ollut asiakkaana 225 maatilaa. Joskus luottamus viljelijän kanssa syntyy hänen mukaansa nopeasti ja on helppo alkaa puhua kipeistäkin asioista. Joskus taas tapaamisia ehtii olla useampi, ennen kuin joku asia tulee esille.

– Voi olla, että olen vaikka tilakäynnillä ja lähtiessä se itku tulee silmään ja kuuluu ne sanat, että hei olisi vielä yksi juttu.

Asiakkaan ongelmien ratkeaminen on Eerolalle ilon aihe. Hän sanoo saavansa viikoittain asiakkailta palautetta, joka vetää nöyräksi ja kyyneleet silmiin.

– Ihmiset ovat olleet kuitenkin monta kertaa niin monen ongelman äärellä, ja kun me löydetään yhteenkin apua ja ratkaisuja, niin tässä työssä kyllä oikeasti kohtaa myös niitä onnistumisia.

Vuosien varrella Eerola on huomannut, että yhteydenottaminen ei ole kaikille viljelijöille helppoa. Epäröiviä hän rohkaisee muistuttamalla, että on itsekin tavallinen maalaisihminen. Toiminut pitkään maatilayrittäjänä, kohdannut ongelmia ja tietää, miltä tuntuu olla uupunut ja väsynyt ja millaista on miettiä yöllä, miten saisi laskut maksettua.

– Osaan varmasti kuunnella sitä, mitä viljelijällä on sanottavaa, ja me voidaan lähteä yhdessä etsimään sitä apua. Sitä apua on meillä varmasti tarjolla.

Tarja Kuikka

Tagged with →