Joutsan kunnan tekninen lautakunta on jakanut yksityisteiden kuluvan vuoden avustuksina yhteensä hiukan alle 80.000 euroa. Avustuksia sai vajaa sata yksityistietä, joiden avustuskelpoisten osuuksien yhteispituus on reilut 360 kilometriä. Kunnan avustusta myönnettiin siis keskimäärin reilut 200 euroa per kilometri.

Yksittäisten teiden saama avustus vaihteli vajaasta sadasta eurosta yli 3.000 euroon.

Kunta ei laita yksityisteille liikennemerkkejä

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on todennut, että kunta ei vastaa yksityisteiden kelirikkomerkkien asettamisesta. Kuntaan oli tullut eräältä yksityistieltä pyyntö merkin asettamisesta. Lautakunta totesi, että merkkien asettaminen on yksityistien hoitokunnan vastuulla.

Markku Parkkonen

Tagged with →