Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen terveysasemilla keskitytään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen ajan vain välttämättömään hoitoon erityisesti riskiryhmään kuuluvien kuntalaisten tartuntojen ehkäisemiseksi. Potilaiden asioita pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkälle etänä, jotta terveysasemilla liikuttaisiin vähemmän ja riski tartunnoille altistumiseen olisi pienempi. Seututerveyskeskus kehottaakin asiakkaita olemaan aina yhteydessä ennen terveysasemille saapumista.

Joutsan ja Luhangan alueella hengitystieinfektio-oireisten vastaanotto tapahtuu edelleen Joutsan terveyskeskuksessa (kuvassa) erillään muista potilaista. Vastaanotolle kuljetaan ensiavun eli remontinaikaisen pääsisäänkäynnin kautta. Muissa kiiretapauksissa asioidaan myös terveyskeskuksessa, mutta tällöin kulku vastaanotolle tapahtuu hammashoitolan sisäänkäynnin kautta. Luhangan terveysasema on näytteenottoa lukuun ottamatta suljettu.

Kiireettömissä asioissa seututerveyskeskus ohjeistaa ottamaan yhteyttä sähköisten asiointipalvelujen kautta. Kiireettömiä asioita hoidetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, puhelimitse tai etävastaanotoilla. Myös paikanpäälle kutsuttaessa vastaanotto järjestetään ilman tartuntavaaraa.

Hoitotarvikejakelu jatkuu kaikissa seututerveyskeskuksen toimialueen kunnissa poikkeustilanteesta huolimatta ja myös apuvälinelainaamot palvelevat normaalisti. Riskiryhmäläisten palveluista osa järjestetään erikseen sovitusti lähipalveluina. Muistitutkimuksia järjestetään muistihoitajan sopimana.

Joutsan ja Luhangan neuvolapalvelut hoidetaan välttämättömien tarkastusten osalta Leivonmäen neuvolassa.

Suun terveydenhuollon osalta alueen kiireellinen suun hoito tehdään muuten Joutsan hammashoitolassa, mutta hengitystieinfektio-oireisten osalta kiireellinen hoito on keskitetty suun erikoishoidon yksikköön Jyväskylään. Kiireettömiä suun hoidon vastaanottoaikoja ei toistaiseksi anneta

Tarja Kuikka