Joutsan perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Joutsa osallistuu Keski-Suomen kuntien yhteiseen sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tammikuussa hankerahoituksen sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun tälle ja ensi vuodelle. Valmistelutyössä on kyse vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehitystyötä.

Valtionavustusta jaetaan enintään 120 miljoonaa euroa vuosille 2020–2021.

Keski-Suomen sote-rakennehankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan nykyisten sote-järjestäjien ja tuottajien keskinäistä yhteistyötä, määritellä ja yhtenäistää niiden palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen ja kustannustenhallintaan liittyviä toimintamalleja ja -prosesseja sekä valmistella niitä tukevien teknologisten ratkaisujen ja yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa. Hankkeessa aloitetaan myös valmistelut järjestämisvastuun siirtoon perustettavalle maakunnalle. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Jyväskylän kaupunki on pyytänyt Keski-Suomessa sitoumuksia valtionavustushakuun kaikilta maakunnan 22 kunnalta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, Saarikka sote-kuntayhtymältä, Wiitaunionilta, Seututerveyskeskukselta ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselta.

Tarja Kuikka