Lumet ovat juuri äskettäin sulaneet, ja keväisin esille tullut edellisen vuoden kuiva ruoho on herkkää syttymään tuleen. Kevät onkin palokunnille kiireistä aikaa, kun ruohikkopalot työllistävät pelastuslaitoksia. Kun kevät sattuu olemaan kuiva ja jos tulta käsitellään huolettomasti ja kun tähän päälle yhdistää tuulisen sään, niin ruohikkopalon vaara on suuri.

Keväällä ja kesällä kannattaa seurata Ilmatieteen laitoksen varoituksia, joka tiedottaa säntillisesti ruohikko- ja metsäpalovaarasta. Esimerkiksi käy 7.5. annettu varoitus, jossa ruohikkopalolle on annettu 30 prosentin todennäköisyys keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön. Varoituksen mukaan ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Ruohikkopalovaarasta varoitetaan tarvittaessa huhti–toukokuussa. Kasvukauden päästyä vauhtiin ruohikkopalovaarasta ei enää tiedoteta.

Yksi valitettavan vuodesta toiseen toistuva palonsyy ovat tuhkien sytyttämät tulipalot. Saunanuunista tai muusta tulipesästä otetut tuhkat voivat yllättää kuumuudellaan. Astiassa oleva tuhka voi olla vielä keskiosaltaan hyvinkin kuuma, vaikka näkyvä päällysosa olisi jo jäähtynyt. Palopäällikkö Lauri Laine kehottaa suureen huolellisuuteen tuhkien kanssa.

– Tontin nurkalle maaston heitetyt tuhkat aiheuttavat joka vuosi tulipaloja. Kun kova tuuli puhaltaa kuumaan tuhkaan, niin seurauksena voi olla rutikuivan maaston syttyminen. Myös astiat saattavat kuumentua siten, että palon vaara on uhkana. Ikävimpiä ovatkin tapaukset, jossa verannalle jätetty tuhka-astia saa aikaan palon, varoittaa Laine.

Tuhka-astian tulee olla metallia, mieluiten järeästä tavarasta tehtyä, ja varustettu metallikannella. Silloinkin sitä tulee valvoa pöntön mahdollisen kuumenemisen varalta. Joka tapauksessa maastoon heitetyt tuhkat ovat todellinen paloriski ruohikkopalovaaran aikana.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei muutenkaan saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Ja kuntien määräykset asemakaava-alueilla tulee myös ottaa huomioon. Joutsan kunnan ympäristösäädöksissä sanotaan risujen ja oksien avopolton oleva asemakaava-alueilla kielletty.

Jos tuli on roihahtanut maastoon ja poliisi toteaa asiassa olleen erityistä huolimattomuutta, niin syylliselle lätkäistään sakot. Ja mikäli omaisuutta tuhoutuu, niin sitten kyseeseen tulevat luonnollisesti korvausasiat.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tässä etenee ruohikkopalo. Kuva: Jiro Heino/Keski-Suomen pelastuslaitos.

Kuvassa on esimerkki Ilmatieteen laitoksen ruohikkopalovaroituksista 8.5. perjantaina.

Tagged with →