Maanmittauslaitos on omasta aloitteestaan tehnyt siirtoehdotuksen Kangasniemen kunnasta erillään olevan alueen eli enklaavin siirtämiseksi sitä ympäröivään kuntaan eli Joutsaan. Kyse on pienestä 0,57 hehtaarin suuruisesta saaresta nimeltä Kuoliosaari, joka sijaitsee Siikaniemen edustalla Puulan vesistössä. Siirto perustuu erityiseen lakiin tällaisten pienten alueiden (pinta-ala alle 50 hehtaaria) siirtämisestä siihen kuntaan, jonka ympäröiminä ne ovat.

Moniin Suomen kuntiin on vanhastaan kuulunut pieniä erillisiä alueita kunnan varsinaisen alueen ulkopuolella historiallisten maanomistusolojen seurauksena. Nämä enklaaveiksi kutsutut alueet on muodostettu isojaon aikaan 1700-luvulla tai jopa sitäkin vanhempana aikana, ja ne ovat liittyneet kylien maanomistussuhteisiin.

Maanmittauslaitoksella on ollut 1990-luvulta lähtien projektina siirtää näitä oikein pieniä enklaaveja siihen kuntaan, jonka alueen ympäröimiä ne ovat. Useimmat siirron alla olevat kohteet sijaitsevat Pohjanmaalla, ja näillä seuduin ei muita ole vireillä. Kuoliosaaren tapauksessa alue on jäänyt aikoinaan väärälle puolelle vesipiirirajankäynnin yhteydessä.

Maanmittauslaitoksen ehdotus Kuoliosaaren enklaavin siirtämisestä Kangasniemen kunnasta Joutsan kuntaan on kuulutettavana 11.5.2020 asti.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Maanmittauslaitos siirtää Kuoliosaaren Kangasniemen kunnasta Joutsan kunnan alueisiin kuuluvaksi. Karttaote: Maanmittauslaitos.

Tagged with →