Joutsan kirkonkylän uuden osayleiskaavan luonnos tulee kuntalaisten nähtäville toukokuussa. Pitkään odotettu yleiskaavoitus on nyt siis vihdoin toteutumassa. Alueella on tähän asti ollut ainoastaan 1990-luvun alussa laadittu aluevaraustyyppinen yleiskaava, jolla ei ole oikeusvaikutuksia.

Kirkonkylällä onkin vuosien varrella tehty useita niin sanottuja ”lappukaavoja” eli yksittäisten kiinteistöjen tarpeisiin tehtyjä pieniä asemakaavoja. Nyt uuden kaavan myötä kirkonkylän alueen suunnitteluun saadaan kokonaisnäkemystä.

Kaavoitettava alue rajoittuu etelässä Joutsansalmeen ja Viheriin. Lännen suuntaan kaava-alue ulottuu jonkin matkaa Nelostien länsipuolelle. Alueeseen kuuluu myös varalaskupaikan alue sekä Tammihaaran alue. Kangasniementien suunnassa kaava-alue kattaa muun muassa raviradan ja Pertunmaantien suunnassa Sillanlahden alueen.

Jo rakennetun alueen osalta kaavassa lähinnä todetaan olemassa oleva tilanne. Luonnoksessa esitetään Rantatien, Jousitien ja Yhdystien rajaamalle alueelle niin sanottua keskustatoimintojen C-merkintää, jolla on kiinnitettävä erityistä huomiota toimivan ja viihtyisän kaupunkikuvan luomiseen. Merkintä sinänsä sallii kaikki alueen nykyiset toiminnot.

Kaavaluonnoksessa on myös jonkin verran uusia asuinalueita muun muassa Perttulanpolun varrella, Pertunmaantien pohjoispuolella sekä Puutteenkujan ja Pohvinrinteen alueen eteläpuolella. Varsin mielenkiintoinen ”kehityskäytävä” on sijoitettu Savontien ja Myllytien itäpään väliselle rakentamattomalle alueelle. Osa tänne ehdotetusta pientaloalueesta rajoittuu Viherin rantaan.

Uusia työpaikka-alueita kaavassa on puolestaan ehdotettu Kangasniementien itäpuolelle sekä Nelostien ja Pertunmaantien risteyksen alueelle.

Kaavan käsittely etenee niin, että luonnosvaiheen jälkeen saataneen alkusyksystä esille tarkennettu kaavaehdotus, jonka hyväksyminen tapahtuu parhaassa tapauksessa vielä tämän vuoden aikana.

Markku Parkkonen

Info: Yleiskaava ja osayleiskaava

Yleiskaava on kunnan koko maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava sijaitsee kaavoituksen tasoissa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen laatimista. Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen käyttöä yleispiirteisesti määrittelemällä ja sovittamalla yhteen esimerkiksi asuin- ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palvelujen ja liikenneväylien sijainti.

Yleiskaavassa voidaan myös merkitä ennallaan säilyvät alueet ja ne alueet, joihin tulee joko pienempiä tai suurempia muutoksia.

Koko kuntaa käsittelevää kaavaa kutsutaan yleiskaavaksi ja rajattua aluetta koskevaa kaavaa taas osayleiskaavaksi.