Joutsan valtuustossa keskusteltiin äskettäin kunnan työntekijöiden korkeista sairaspoissaolomääristä henkilöstökertomuksen hyväksymiskäsittelyn yhteydessä. Tuolloin kävi ilmi, että alkuperäiseen tekstiin oli tullut virhe.

Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen kertoo sen lukujen olleen periaatteessa oikein, mutta eivät vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.

– Luvut olivat periaatteessa oikein, mutta eivät vertailukelpoisia, kun vuosi 2018 oli ilmoitettu työpäivinä ja vuoden 2019 taulukko oli kalenteripäivinä. Sen takia muutos näytti aika hurjalta.

– Tässä taustalla vaikutti se, että olemme vaihtaneet vuoden 2019 alusta palkanlaskennan järjestelmää, niin raportit eivät ole täysin samanlaiset ja edellisinä vuosina on käytetty työpäivistä kalenteripäivä-sanaa ja viime vuonna olin itse haksahtanut samaan, kertoo Hokkanen.

Korjatun tilaston mukaan sairaspoissaoloja kertyi yhteensä 2.675 työpäivää (3.616 kalenteripäivää). Sairaspoissaoloja oli 195 kunnan työntekijällä. Sairaspoissaolojen määrä verrattuna vuoteen 2018 on laskenut 42:lla työpäivällä kokonaisuutena.

Kun taulukkoa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, huomataan luvuissa nousua vuoden takaisesta opetus- ja kulttuuripuolella ja laskua teknisessä toimessa. Lukumääräisesti eniten sairaspoissaoloja on sosiaalitoimessa.

– Sairaspoissaolojen määrä vähentynyt 42:lla kokonaisuudessaan eli käytännössä ollaan aika samassa. Pieni muutos on siinä, että viime vuonna 195 henkilöllä oli poissaoloja ja toissa vuonna 224, toteaa Hokkanen.

Valtuutetut kehottivat yleisesti ottaen kuntaa vähentämään sairaspoissaoloja, sillä he pitivät korjattujakin lukuja joka tapauksessa liian suurina.

Kunnan henkilöstön määrä 31.12.2019 oli 277 henkilöä, joka on 6,3 prosenttia kunnan väestöstä (Joutsan asukasluku 4 376). Edellisenä vuonna henkilöstön määrä oli 263 henkilöä. Verrattuna edelliseen vuoteen on kunnan kokonaishenkilöstömäärä noussut 14 henkilöllä.

Kunta suosii toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja kunnan työntekijöistä vakinaisia työntekijöitä vuonna 2019 oli 86 % eli 239 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevia oli 18 ja sijaisuuksia oli hoitamassa 20 henkilöä. Oppisopimuksen kautta määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä kunnalla vuonna 2019 on ollut 2 henkilöä. Palkkatuetussa työssä kunnassa oli vuoden aikana kaksitoista eri henkilöä.

– Henkilöstön määrä meillä elää aina hieman ja tilanne on poikkileikkaus vuoden viimeisestä päivästä. Esimerkiksi 2017 oli 286 henkilöä, 2018 263 henkilöä ja 2019 277 henkilöä. Tilanne muuttuu sijaisuuksien, eläköitymisten, vanhempain-, vuorotteluvapaiden, osa-aikaisten ynnä muiden sellaisten johdosta. Yleisesti meidän työntekijöiden määrä on laskussa.

Janne Airaksinen

Tagged with →