Nelostien remontti Hartolan ja Oravakiven välillä odottaa edelleen varmistusta valtion budjettirahoituksesta. Kyseisellä osuudella on lainvoimainen ja toteuttamiskelpoinen tiesuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2021 loppuun. Hankkeen kustannukset ovat noin 26 miljoonaa euroa.

Ongelmana on se, että mikäli remonttia ei panna alulle vuoden 2021 aikana, lainvoimainen tiesuunnitelma vanhenee. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että hankkeen suunnittelu on aloitettava alusta. Uusi suunnittelukierros todennäköisine valituksineen lykkäisi toteuttamista useilla vuosilla eteenpäin.

Väylävirasto on kuitenkin ryhtynyt varautumaan siihen, että remontti saatetaan aloittaa ensi vuonna. Virasto tekee lähiaikoina muun muassa maastotietojen päivityksiä alueella.

Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläisen mukaan tarkoitus on varautua remonttiin, jotta se voidaan tarvittaessa aloittaa nopeasti.

– Tietojen päivitystyöhön on varattu pieni siivu Väyläviraston yhteisistä suunnittelurahoista. Varsinainen tieremontin rahoitus ei ole vielä varmistunut, korostaa Hämäläinen.

Markku Parkkonen

Tagged with →