Joutsan kunta teettää samanlaisen kiinteistöverotarkastuksen, joka tehtiin Luhangassa viime vuonna. Toteuttajakin on sama kuin Luhangassa eli julkisen sektorin konsultointiyritys Perlacon Oy.

Projektissa tarkastetaan, vastaavatko kunnan kiinteistörekisterin tiedot todellisuutta. Käytännössä suurella osalla kiinteistöistä käydään paikan päällä tekemässä tarkastusmittaukset. Operaation tarkoituksena on saada kaikki rakennukset kiinteistöverotuksen piiriin ja mahdolliset luvattomat rakennukset rakennuslupaprosessiin.

Projekti maksaa kunnalle vajaat 110.000 euroa. Kunta arvioi, että selvityksen myötä vuotuiset kiinteistöverotulot voisivat lisääntyä 100.000–150.000 eurolla. Projekti aloitetaan kesällä.

Markku Parkkonen

Tagged with →