Tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt Vapo Oy lahjoittaa yhteensä 80 hehtaaria turvetuotannosta poistuneita maa-alueita Suomen 4H-liitto ry:lle metsitettäväksi hiilinieluiksi. Maa-alueet sijaitsevat 14:ssa kohteessa eri puolilla Suomea. 4H metsittää alueet Taimiteko-toimintamallin kautta. Vapon 4H:lle lahjoittamille alueille voidaan istuttaa yli 100.000 puun tainta.

Yksi lahjoitettavista alueista on Joutsan kunnan alueella Havusuolla oleva noin 3,5 hehtaarin määräala. Tälle alueelle voidaan istuttaa yli 4.000 tainta.

4H:n Taimiteko-toimintamallissa taimia istuttavat alle 18-vuotiaat, pääosin yhdeksännen luokan päättävät nuoret. Taimiteko-toimintamallissa eri tahoilla on mahdollisuus kompensoida omasta toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä lisätä Suomeen hiilinieluja. Toisin sanoen metsänistutustoiminta rahoitetaan yritysten ja yksityisten lahjoituksilla ja työn tekevät nuoret saavat siitä palkkaa.

Paikallisen 4H-yhdistyksen roolina on hankkia tarvittava määrä nuoria työhön ja kouluttaa heidät esimerkiksi yhdessä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistys toimii myös nuorten työnantajana.

– Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. 4H:n Taimiteko-toiminnan hiilikompensaatioluvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden tekemiin laskelmiin. Turvesuolle soveltuu parhaiten istutettavaksi puulajina mänty. Turvetuotantoalueen metsityksessä 43 männyntaimea kompensoi 43 vuodessa 10.000 kiloa hiilidioksidia, mikä vastaa yhden ihmisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä, kerrotaan Vapon ja 4H-liiton tiedotteessa.

Markku Parkkonen

Kuva: Google.

Tagged with →