Koronavirusepidemia ei tiettävästi ollut vielä maaliskuussa – eikä sen puoleen huhtikuussakaan – ehtinyt Joutsan seutukunnalle. Ainakaan Tilastokeskuksen väestötilastossa ei vuoden ensimmäisenä neljänneksenä näkynyt minkäänlaista poikkeamaa seutukunnan kuolleisuudessa.

Vuosien 2015–2019 aikana seutukunnalla on keskimäärin kuollut tammikuussa ja helmikuussa yhdeksän henkilöä ja maaliskuussa kahdeksan. Kuluvan vuoden tammikuussa seudulla kuoli yhdeksän henkeä, helmikuussa kahdeksan ja maaliskuussa yhdeksän, joten luvut ovat melko täsmälleen viiden vuoden keskiarvossa.

Viiden viime vuoden aikana Joutsan seutukunnalla on keskimäärin kuollut 102 henkilöä vuodessa eli keskimäärin kuukausittainen kuolleisuus on yhdeksän henkilöä.

Vuodenaikojen välillä kuolleisuudessa on pientä vaihtelua. Pienintä kuolleisuus on viiden viime vuoden aikana ollut touko-, heinä- ja elokuussa, keskimäärin seitsemän kuollutta kuukaudessa. Suurin kuolleisuus on ajoittunut joulukuulle (11 kuollutta) sekä huhti- ja syyskuulle (10 kuollutta kuukaudessa).

Markku Parkkonen

Tagged with →