Joutsan kunnan tekninen lautakunta on päättänyt lakkauttaa Säynjärvenkankaalla kasvavan ja luonnonmuistomerkkinä rauhoitetun riippakoivun rauhoituksen. Sähköyhtiö Suur-Savon Sähkö on tehnyt ely-keskukselle esityksen koivun rauhoituksen purkamisesta, jotta koivu voitaisiin kaataa. Sähköyhtiö ja ely-keskus perustelevat puun kaatamista sillä, että se saattaisi kaatua vieressä kulkevan sähkölinjan päälle.

Puun ja kyseisen tilan omistajat ovat vastustaneet puun kaatamista. Heidän näkemyksensä mukaan puu ei tulisi missään tilanteessa kaatumaan sähkölinjan päälle.

Tekninen lautakunta katsoi, ettei voida olla täysin varmoja siitä, etteikö puu saattaisi kaatua linjan päälle. Lautakunnan päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Markku Parkkonen

Tagged with →