Luhangan pääkirjasto sijaitsee kirkonkylässä vanhassa rakennuksessa, ja kunnanhallitus on kysynyt lautakunnilta näkemystä siitä, että koko kirjaston toiminta siirrettäisiin Kylätalolle. Lautakunnat ovat ottaneet kantaa, ja niiden mielipiteet jakautuivat.

Sivistyslautakunnan pohjaesitys, jossa puollettiin siirtoa, muuttui äänin 3–1 sen tutkimiseksi, voitaisiinko pääkirjasto kehittää Museokirjastoksi ja siten Luhangan uudeksi matkailukohteeksi. Sitä ennen rakennuksessa täytyy teettää kuntokartoitus. Kyse oli Aki Virtaniemen (kok.) kannatetusta vastaehdotuksesta.

Rakennuslautakunta antoi sen sijaan puoltavan lausunnon pääkirjaston siirrolle. Vanhan pääkirjaston kiinteistön mahdollisessa myymisessä tulee ottaa huomioon kaavan vaatimukset. Lautakunnan luettelee pykälässään kunnanjohtaja Tuomo Kärnän perustelut siirrolle.

Keskeisimpien kohtien mukaan pääkirjaston siirrolla kunnan käyttötalous ja rakennusten käyttö tehostuisi huomattavasti sekä investointi- ja kunnostustarve yhdelle rakennukselle loppuisi. Samalla Kylätalon käyttöaste paranisi ja mahdollisessa pääkirjaston myynnissä pääomia vapautuisi kunnan muihin investointeihin tai toimintaan. Kylätaloa pidetään myös kirjastopalvelun kannalta viihtyisämpänä ja nykyaikaisempana tilana.

Perusturvalautakunta ei voinut antaa lausuntoa liian vähäisten tietojen perusteella. Tässäkin alkuperäisenä pohjaesityksenä oli puoltava kanta siirrolle. Lautakunta tahtoo kuitenkin selvityttää museoviraston kannan nykyiseen kirjastorakennukseen. Tarkempia tietoja tarvitaan siitä millaisia muutoksia siihen saa tehdä ja että voiko kiinteistöä myydä asuinrakennuksena.

Kuntokartoitus tarvitaan, samoin kustannusarvio siitä mitä maksaa pääkirjaston ajantasaistaminen nykytarpeita vastaavaksi. Etupihalle tehtäväksi ehdotetun parkkialueen ja kulun talolle tekemisestä esteettömäksi halutaan myös hinta selville.

Kylätalon suhteen perusturvalautakunta tarvitsee lakitiedon nykyaikaisen kirjaston vaatimuksista ja selvityksen näiden tilojen riittämiseksi kirjastokäyttöön. Yhdistysten toimintamahdollisuus käytettävissä olevien tilojen supistuessa tulee ottaa huomioon. Tulevaisuudessa ikäihmisten palvelupäivä siirtyy mahdollisesti Kylätalolle.

Kunnanhallituksen alkuperäisessä esityksessä mainitaan, että viime vuosina pääkirjastossa on käynyt keskimäärin kymmenen henkilöä kirjaston aukiolopäivinä. Pääkirjaston kirjakokoelma on 12.039 kappaletta. Kokoelmasta on lainattu vuoden 2015 jälkeen 33,75 prosenttia sen kirjoista, eli yli 60 prosenttia ei ole lainattu kertaakaan viiden vuoden sisällä.

Vuodesta 2015 laskettuna kokoelmassa on 226 kappaletta kirjoja, joita on lainattu enemmän kuin kymmenen kertaa. Näiden teosten on laskettu mahtuvan kahteen keskikokoiseen kirjahyllyyn.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Luhangan pääkirjasto kirkonkylässä näyttää tältä. Viime vuosina siellä on käynyt keskimäärin kymmenen henkilöä kirjaston aukiolopäivinä.

Pääkirjaston pihapiiriin kuuluu kaksi hienoa piharakennusta.