Joutsan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina 27.4. tietotilinpäätöksen vuodelta 2019. Vuosittain laadittava Joutsan kunnan tietotilinpäätös kuvaa tietojen käsittelyn nykytilaa, arvioi tietosuojan ja tietoturvan toteutumista, tarkastelee tietosuojan valvontaa ja esittelee kehityskohteita. Tietotilinpäätös on kunnan johdolle tarkoitettu tietosuojan seurannan ja kehittämisen työkalu ja sitä voidaan käyttää sisäisen ja ulkoisen valvonnan apuvälineenä.

Tietotilinpäätöksen koonnista vastaa tietosuojavastaava yhdessä tietosuojatyöryhmän kanssa. Tietotilinpäätöstä laadittaessa on huomioitu tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistus sekä kunnan tietosuojavastaavan saama koulutus. Joutsan kunnan tietoturvavastaava on Jarkko Puhakka ja tietosuojavastaava Liisa Alfthan. Tietotilinpäätöksen hyväksyy kunnanhallitus.

Kunnan ensimmäinen tietotilinpäätös tehtiin vuodesta 2017. Silloin tietotilinpäätös keskittyi pääasiassa kehittämiskohteisiin. Vuoden 2018 tietotilinpäätöksessä päästiin tarkastelemaan enemmän toimenpiteitä, joita tietosuoja-asetuksen eteen on tehty. Vuonna 2019 tietosuojan parissa on keskitytty tietosuojakäytäntöjen jalkauttamiseen kunnassa.

Janne Airaksinen

Tagged with →