Muutamissa maailman maissa yksinvaltaan pyrkivät johtajat ovat käyttäneet koronavirusta välineenä valtansa pönkittämisessä. Nyt näyttää siltä, että Joutsassa on eräillä/eräällä sama pyrkimys.

Kunnanhallitus (KH) päätti, että kunnassa otetaan käyttöön 24.3.2020–13.4.2020 kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön mukainen erityistoimivalta. Erityistoimivaltapäätöstä jatketaan 13.4.2020 jälkeen automaattisesti eteenpäin niin kauan kuin poikkeusolot valtion päätöksellä jatkuvat.

Valtuuston vuonna 2016 hyväksymässä johtosäännössä todetaan: 1 § Johtosäännön soveltaminen: Tätä johtosääntöä sovelletaan yhteiskunnan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. 2 § Häiriötilanteet ja poikkeusolot: Häiriötilanteilla tarkoitetaan tässä johtosäännössä tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet.

5 § Erityistoimivallan käyttöön ottaminen: Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja (KJ) voi käyttää normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.

Johtosäännön 7 § toteaa: Häiriötilanteiden aikainen kunnan johtoryhmä: Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan johtama häiriötilanteiden aikainen kunnan johtoryhmä.

Kunnanhallituksen tekemä päätös on käsitykseni mukaan perusteeton, tarpeeton ja kunnallisen demokratian kannalta vaarallinen.

Ensinnäkään Valtioneuvosto ja Eduskunta eivät ole aktivoineet Valmiuslain 108 pykälää, joka antaisi KH:lle kyseisen päätösvallan eikä päätöstä ole viety Valtuuston käsittelyyn kyseisen §:n mukaisesti, vaikka valtuuston kokous oli sopivasti kolmen viikon päässä. Toisaalta kunnallinen päätöksenteko toimii Joutsassa normaalisti. Lautakunnat ja viranhaltijat hoitavat hommansa tavanomaiseen tapaan. Todettakoon myös, että Kuntalaki eikä Hallintosääntö tunne johtoryhmää, joten sille ei myöskään voida antaa päätösvaltaa.

Nyt on kyseessä tartuntataudin leviämisen estäminen. Pääministerin ilmoituksen mukaan tämä hoidetaan tartuntatautilain mukaan eli tarvittavat määräykset antaa Seututerveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri ja useita kuntia koskien aluehallintovirasto. KJ:lla ei ole tässä mitään valtaa. KJ ilmoittti vielä 20.4.2020, että Joutsassa ei ole todettu koronatartuntoja.

Mihin KJ on jo ehtinyt käyttää valtaansa? KJ:n päätöksessä 6.4.2020 § 6 Seutuopiston tuntitilaus hän on poikkeusolojohtosäännön perusteella tilannut seutuopistolta ensi vuoden tunnit. Hallintosäännön mukaan asiassa päätösvalta on KH:lla. Siten hän on tarpeettomasti ohittanut Hallintosäännön, koska KH:n kokouksia on ollut säännöllisesti eikä päätöksellä ole ollut ratkaisevaa kiirettä. KH:n päätöksen mukaan KJ:n on nyt tehtävä nämä päätökset johtoryhmässä ja esittelystä. Näin ei ollut tapahtunut! Vielä on otettava huomioon, että kyseinen johtosääntö määrää: KJ päättää asiasta milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä. Tästähän päätöksessään ei ollut kysymys.

Yhteenvetona asiassa voinee todeta, että kuntademokratia on ilman perusteita kumottu.

Kalle Willman
kunnan jäsen

Tagged with →