Pienyrittäjillä on mahdollisuus saada rahoitusta koronavirusepidemiasta seuranneisiin talousvaikeuksiin. Taho, jolta rahoitusta haetaan, riippuu yrityksen kokoluokasta. Yksinyrittäjät voivat hakea yrityksensä kotikunnasta 2.000 euron kertaluonteista tukea yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että yrityksen myynti on laskenut koronavirustilanteesta johtuen 16.3.2020 jälkeen vähintään 30 prosenttia.

Valtiolta tuleva, mutta kuntien kautta kohdennettava tuki on tarkoitettu esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden laskennallisiin kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Sen myöntäminen edellyttää, että yrityksellä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

1-5 työntekijää työllistävät yritykset voivat hakea Ely-keskukselta kehittämisavustusta koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen enintään 10.000 euroa tai kehittämistoimenpiteisiin enintään 100.000 euroa. Myöntämisen kriteereinä on, että yrityksen toiminta on koronaviruksen vuoksi tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa, mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan, ja että yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa.

Kyse on de minimis -rahoituksesta, jonka saaminen edellyttää tilaa yrityksen de minimis -kumulaatiossa. De minimis -rahoitus on julkista tukea, jota myöntävät Ely-keskusten ohella esimerkiksi Business Finland, kunnat ja maakuntien liitot. Rahoituksen enimmäismäärä on kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana 200.000 euroa, maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100.000 euroa.

Yritykset, joilla on 6-250 työntekijää, voivat hakea Business Finlandilta liiketoiminnan häiriötilanteisiin joko esiselvitysrahoitusta tai kehittämisrahoitusta. Esiselvitysrahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Kehittämisrahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä, tai muuten omana toimintaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Esiselvitysrahoitusta myönnetään enintään 10.000 euroa ja kehittämisrahoitusta enintään 100.000 euroa. Kyse on de minimis -rahoituksesta.

Kaikilla yrittäjillä yrityksen koosta ja yhtiömuodosta riippumatta on mahdollisuus hakea Kelan työmarkkinatukea. Tuen myöntäminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on koronavirusepidemian vuoksi päättynyt tai että yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1.089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Pienyrittäjä voi myös hakea lainaa omalta pankiltaan, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa maksimissaan 80 prosenttiin pankin myöntämän luoton määrästä. Takauksesta peritään kuitenkin maksu, eikä se ole suoraa tukea.

Kuntien tuki

 • Kertaluontoinen 2.000 € tuki päätoimisille yksinyrittäjille, myös kevyt- ja freelanceryrittäjille, mutta ei maatalousyrittäjille.
 • Haun edellytyksenä, että yrityksen myynti laskenut koronavirustilanteesta johtuen 16.3.2020 jälkeen vähintään 30% ja että liiketoiminta ollut kannattavaa ennen koronavirusepidemiaa.
 • Joutsassa tukea haetaan kunnan nettisivuilta löytyvällä hakulomakkeella, joka toimitetaan liitteineen sähköisesti tai paperiversiona kuntaan.
 • Joutsalaisyrittäjän on ennen hakemuksen täyttämistä tärkeää lukea työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta ”Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteesta” -sivu, jonne päivittyy kuntien tuen haun avautumisen jälkeen uutta tietoa, joka ei päivitys suoraan hakulomakkeeseen.
 • Joutsassa alustava tavoite, että hakemuksia pyritään käsittelemään ja päätöksiä tekemään alkuvaiheessa 1 vrk:n sisällä hakemuksen saapumisesta ja tuki maksetaan 5 arkipäivän sisällä myönteisestä päätöksestä.

Ely-keskuksen avustus

 • 1-5 työntekijän yrityksille, poislukien maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yritykset.
 • Myös yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti.
 • Tilanneanalyysin tekemiseen max. 10.000 € tai kehittämistoimenpiteisin max. 100.000 €.
 • Kriteerinä on, että yrityksen toiminta on koronaviruksen vuoksi tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa, mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan, ja että yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa.
 • Avustuksessa tuki 80 %, yrityksen omaa rahaa tarvitaan 20 %.
 • Voi hakea vain yhteen toimenpiteeseen kerralla, molempiin toimenpiteisiin voi saada avustusta kerran.
 • De minimis -rahoitusta.

Business Finlandin rahoitus

 • 6-250 työntekijän pk-yrityksille sekä midcap-yrityksille, joiden oma tai konsernin liikevaihto max. 300 M€ sekä kotimarkkinayrityksille ja vientiyrityksille ja lähes kaikille toimialoille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä.
 • Edellyttää, että yrityksellä oli ennen koronaviruksen aiheuttamaa erikoistilannetta edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Haettavissa esiselvitysrahoitusta max. 10.000 € tai kehittämisrahoitusta max. 100.000 €.
 • Avustuksen suuruus 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
 • Voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksissa useammin.
 • Molempia rahoituksia ei voi hakea samanaikaisesti.
 • De minimis -rahoitusta.

Kelan työmarkkinatuki

 • Myöntäminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on koronavirusepidemian vuoksi päättynyt (toiminta päättynyt kokonaan tai muuttunut sivutoimiseksi) tai että yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1.089,67 €/kk jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.
 • Suuruus noin 724 €/kk, yli 300 euron kk-tulot yritystoiminnasta laskevat tuen määrää.
 • Haetaan ilmoittautumalla työnhakijaksi TE-toimistoon.

Lähteet: Joutsan kunta / elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki, Ely-keskus, Business Finland, Kela.

Tarja Kuikka

Tagged with →