Joutsan kunta toimii Joutsan ja Leivonmäen risu- ja haravointijätteen osalta tänä keväänä vielä viime vuoden mallin mukaisesti. Kunnan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki kuitenkin kertoo, että syksyllä saattaisi tulla muutosta.

– Meillä on tarkoitus muuttaa käytäntöä kuntalaisystävällisempään suuntaan, joka palvelisi joustavasti kaikkia osapuolia. Asian valmistelu ja neuvottelut ovat kesken, joten yksityiskohtia ei pysty vielä avaamaan. Lähtökohtaisesti pyrimme kuitenkin siihen, että syksystä 2020 alkaen kuntalaiset voisivat tuoda risu- ja haravointijätettä alustavasti päivittäin noin kuukauden ajan vastaanottopaikkoihin veloituksetta, kertoo Näykki.

Risu- ja haravointijäte pyritään hyötykäyttämään. Toiminnan muutoksella tulevana syksynä haetaan kustannussäästöjä ja joustavuutta.

Nykymalli aiheuttaa kasvaneita kuluja niin kunnalle, taloyhtiöille kuin yksityisillekin verrattuna entiseen, missä jätevedenpuhdistamon tienoille sai viedä veloituksetta risu- ja haravointijätettä. Siinä oli kuitenkin pulmana valvonnan puute.

Tänä keväänä toimitaan siis viime vuoden mallin mukaan. Kotitalouksissa syntynyttä risu- ja haravointijätettä on voinut toimittaa maksutta Joutsassa Lassila & Tikanojan jäteasemalle Teollisuustielle ja Leivonmäellä entiselle kaatopaikalle Poikkitie viikoilla 16, 17, 18 ja 19 keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12–18. Toukokuussa keräys pyritään järjestämään myös lauantaina. Tästä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Muuna aikana jätteitä otetaan vastaan L&T:n Joutsan jäteasemalla sen aukioloaikoina. Tällöin niiden vastaanotto maksaa 25 euroa kuutio. Tämä on koettu kuntalaisten keskuudessa hintavaksi, sillä esimerkiksi orapihlaja-aidan alasleikkuu tuottaa huomattavan määrän risujätettä, jota ei kovin helposti pieneen tilaan saa. Myös kunta maksaa saman summan.

Risu- ja haravointijätteet kerätään omiin kasoihinsa tai kontteihinsa, joka kannattaa ottaa huomioon jo kuormia tehtäessä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kotitalouksissa syntynyttä risu- ja haravointijätettä on voinut toimittaa maksutta Joutsassa Lassila & Tikanojan jäteasemalle Teollisuustielle ja Leivonmäellä entiselle kaatopaikalle keskiviikkoisin ja torstaisin viikosta 16 alkaen. Tämä päättyy viikon 19 jälkeen. Toukokuussa keräys pyritään järjestämään myös lauantaina, mutta tästä tiedotetaan myöhemmin erikseen. Ainakin viime keskiviikkona Joutsan jäteasemalla oli ollu tiettävästi kunnon ryysis.