Joutsan kunnanhallitus päätti hakea Mikko Sieväsen kuolinpesän omaisuutta valtiolta ja sitoutua käyttämään perinnön hyvinvointi- ja luontoympäristön kehittämiseen.

Valtiokonttori on ilmoittanut, että kunnalla on mahdollisuus hakea 17.7.2019 kuolleen Mikko Sieväsen kuolinpesän omaisuutta, koska häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia. Hänen omaisuutensa onsiir nyt perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijainti kunta voi hakea kiinteistöä. Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta, omaisuus jää valtiolle.

Hakemuksessaan kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella.

Janne Airaksinen

Tagged with →