Joutsalainen Kalle Willman on tehnyt kuntalaisaloitteen, jossa hän esittää poikkeusolojen valmiussuunnitelman pikaisesta päivittämisestä Joutsan kunnassa.

Perustelujen mukaan Valmiuslain 12§:n varautumisvelvollisuus-kohdan mukaan ”kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.”

– Määräysten mukaan kunnan on tarkistettava suunnitelma tarvittaessa tai vähintään kerran valtuustokaudessa. Monet kunnat ovat päättäneet suorittaa tarkistuksen kahden vuoden välein. Joutsassa ei ole vielä tällä kaudella tehty ja aikaa on siis suunnilleen vuosi, perustelee Willman esitystään.

Valmiussuunnitelman päivittäminen on hänen mukaansa iso työ ja vaatii hyvin monien toimijoiden ja henkilöiden yhteistyötä.

– Vastuu tarkistamispäätöksen tekemisestä on kunnanhallituksella ja toteuttamisesta kunnanjohtajalla. Aloitteeni on, että hommaan ryhdytään välittömästi.

Janne Airaksinen