Joutsan perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman on vapautettu epäilyistä, joiden mukaan hän olisi syyllistynyt kunnianloukkaukseen. Aluesyyttäjä Jarkko Sulola on tehnyt asiassa päätöksen syyttämättä jättämisestä.

Tutkintapyynnön Willmanista oli tehnyt Joutsan entinen peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen. Tutkintapyyntö liittyi kolmeen vuosina 2018 ja 2019 paikallislehti Joutsan Seudussa julkaistuun yleisönosastokirjoitukseen.

Tapauksen ytimessä on kysymys siitä, onko Hakulisella ollut oikeus käyttää erikoissairaanhoitajan nimikettä. Willmanin kirjoituksissa oli kyseenalaistettu nimikkeen käyttöoikeus. Tapauksen esitutkinnassa pyydettiin lausunto Savonia-ammattikorkeakoululta. Lausunnon mukaan Hakulisen opinnot eivät oikeuta käyttämään erikoissairaanhoitajan nimikettä.

Markku Parkkonen

Tagged with →