Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva Järvi-Suomen Energia jatkaa sähkövarmuuden parantamista Luhangassa. Kirkonkylällä ja Tammijärven kuntakeskuksessa tehdyt saneeraushankkeet saavat jatkoa, kun uutta sähköverkkoa rakennetaan Tammijärvelle Rantakylä-Sydänmaa-Kesäniemi-alueelle.

Vanhahkoa ilmajohtoverkkoa puretaan 55 kilometriä. Uusi runkoyhteys rakennetaan maakaapelina pääasiassa Lempääntien ja Kesäniementien varteen. Tammijärvelle rakennetaan myös muutama kilometri ilmajohtoverkkoa tien vierelle. Nämä toimenpiteet vähentävät huomattavasti sähkövikoja ja nopeuttaa niiden korjaamista etenkin suurhäiriötilanteissa, kuten myrskyissä ja lumikuormien aikaan.

– Kun otetaan huomioon muut Luhangan saneeraushankkeet, alueen sähköjakelun varmuus on parantunut viime vuosina huomattavasti, sanoo Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Jani Siltala.

Huhti-toukokuussa alkavalla saneeraustyömaalla tulee olemaan poikkeavia liikennejärjestelyjä ja liikenne voi hidastua paikoin väliaikaisesti. Maasto Tammijärvellä on kallioista ja kivikkoista. Urakoitsijana toimiva Voimatel suojaa asennettavat kaapelit vaatimusten mukaisilla suojauksilla kuten betonoinnilla, kouruilla ja putkilla. Asukkaita tiedotetaan erikseen uuden sähkölinjan käyttöönotosta aiheutuvista lyhyistä sähkökatkoksista.

Hanke on mittava. Järvi-Suomen Energia investoi alueelle lähes 2,5 miljoonaa euroa, mikä tekee vajaa 9.000 euroa uuden linjan varrella asuvaa asiakasta kohti. Yhtiöllä on alueella vajaa 300 asiakasta, mutta sähkön toimitusvarmuuden paraneminen tällä seudulla heijastuu positiivisesti myös lähiseutujen talouksiin. Toimitusvarmuuden lisäksi nostetaan sähkön kuljetuskapasiteettia, jotta asukkaat pystyvät käyttämään sähköä kaikkeen tarvitsemaansa, esimerkiksi myös auton lataukseen. Uuden verkon mukana rakennetaan myös niin sanottua älyverkkoa, joka nopeuttaa tulevaisuudessa vikojen paikallistamista ja rajaamista.

Rakennustyöt on tarkoitus saada toteutettua vuoden loppuun mennessä. Purku- ja jälkityöt tehdään talvella ja keväällä 2021.

Janne Airaksinen