Joutsan valtuusto lakkautti Mieskonmäen kyläkoulun. Päätös syntyi tiukan äänestyksen jälkeen ääni 13–12. Tapio Kyröläisen (kesk.) tekemä vastaesitys kahden vuoden jatkoajasta hävisi näin ollen erittäin täpärästi.

Tapio Kyröläinen esitti Keijo Suomalaisen (sd.), Lea-Elina Nikkilän (vihr.), Sari Hovilan (kesk.), Teresa Teppolan (kok.), Saku Kaistisen (ps.), Timo Hännikäisen (kok.) ja Maija Salosen (kesk.) kannattamana, että Mieskonmäen koululle annetaan kaksi vuotta lisäaikaa.

Kyröläisen mukaan kunnan täytyy panostaa sivukylien pitämiseen elinvoimaisena, ja kyläkoululle annettu kahden vuoden jatkoaika olisi siihen mitä parhain keino. Kyläläisillä on parhaillaan meneillään hanke, jolla Mieskonmäkeen aiotaan houkutella kylliksi muuttajia oppilasmäärän nostamiseksi yli lakkautusrajan. Kyröläinen piti tätä realistisena mahdollisuutena, etenkin kun hänen havaintojensa mukaan kiinteistökauppakin on elpymässä. Myöskään hirsirunkoisen koulurakennuksen remontit eivät ehtisi realisoitua vaaditussa kahden vuoden lisäajassa.

Aihe herätti vilkasta keskustelua. Käytettyjä puheenvuoroja oli tässä pykälässä peräti 21 kappaletta, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä, samoin kuin esityksen kannattajien runsaslukuisuus.

Kannattajien Kyröläisen esitystä tukevissa puheenvuoroissa tahdottiin tukea lähikoulua, maaseudun elävänä pitämistä, Mieskonmäen kyläläisiä ja heidän lapsiaan, ja myös korona-ajan arvioitiin tuovan mukanaan yhteiskunnallisen muutoksen ja sitä kautta väkeä maaseudulle.

Kunnanhallituksen pohjaesitys koulun lakkauttamisesta 1.8. lukien sai sekin puolustajia. Lapsiperheiden äkillistä tuloa juuri Mieskonmäkeen pidettiin epärealistisena, ja mahdollisten paluumuuttajien ikäjakauman painottuvan enemmän eläkeläisiin. Säästöjen etsimistä pidettiin tarpeellisena kunnan taloustilanteen vuoksi.

Näitä teemoja valtuutetut kävivät läpi perusteellisesti ja monelta kantilta. Jo ennakkoon oli tiedossa, että asia ratkeaa täpärällä äänestyksellä, sillä jo kunnanhallituksen esitys lopettamisesta meni tasan puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Lopullinen päätös syntyi 13 äänellä kunnanhallituksen pohjaesityksen puolesta, ja Kyröläisen jatkoaikaesitys sai taakseen 12 ääntä. Valtuustoon päätökseksi tuli kunnanhallituksen ehdotus ja koulu lakkautetaan, ja oppilaiden lähikouluksi tulee kirkonkylän koulu. Tapio Kyröläinen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

Muita päätöksinä valtuusto hyväksyi kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2019. Sairauspoissaolojen määrää selittää kirjaustapavirhe, mikä tullaan korjaamaan, mutta valtuutetut näkivät silti tärkeänä laskea tätä kokonaisuutta.

Sari Hovilan (kesk.) mukaan kunnan sosiaalipuoli johtaa vuodesta toiseen sairauspoissaoloissa ja ylitöissä, ja tällä seikalle täytyisi tehdä jotain.

Valtuusto myönsi eron Teresa Teppolalle (kok.) hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan jäsenyydestä. Tilalle valittiin hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Marianne Luukkanen (vihr.) ja varajäseneksi Raija Korpela (kok.) valtuustokauden loppuun 31.5.2021 saakka.

Kuntastrategia vuosille 2020–2025 hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kuntastrategia on oikein hyvä. Nyt siitä pitäisi muodostaa arkinen työkalu, johon kaikki tehtävät päätökset peilataan, tiivisti vihreiden Lea-Elina Nikkilä strategian merkityksen.

Valtuusto kokoontui maanantaina poikkeuksellisesti koronaepidemian vuoksi koulukeskuksen auditoriossa. Valtuutetut oli hajasijoitettu tasaisesti penkkiriveille ja ennen kokousta heille jaettiin suojamaskit. Seitsemän valtuutettua osallistui kokoukseen etäyhteyden päästä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Mieskonmäen kyläkoulu lakkautetaan kunnanvaltuuston päätöksellä 1.8.2020 lähtien

Valtuusto kokoontui maanantaina poikkeuksellisesti koronaepidemian vuoksi koulukeskuksen auditoriossa. Valtuutetut oli hajasijoitettu tasaisesti penkkiriveille ja ennen kokousta heille jaettiin suojamaskit. Osa oli etäyhteydessä kokoukseen.