Joutsan kirkkovaltuusto kokoontui viikko sitten keskiviikkona päättämään uudemman kerran yhteisen taloustoimiston perustamisesta Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa. Viimeksihän asia kariutui siihen, kun valtuutetut huomasivat, ettei budjetissa ole varattu rahoja sille, että kirkkoherra Tuula Leppämäki toimisi työsuojelupäällikkönä sekä esimiehenä muun muassa suntioiden ja kiinteistötyöntekijöiden kohdalla.

Muuramen seurakunnan talouspäällikkö Heikki Kangas on kuitenkin lupautunut vastaamaan mainituista asioista ilman lisäkorvausta siirtymäkauden ajan, ja tämä kävi kirkkovaltuustolle.

Käsillä olleet pykälät hyväksyttiin tällä kertaa suuremmitta puheitta. Kirkkovaltuutettu Pekka Hujanen käytti puheenvuoron, jossa hän piti uudistuksia kiireellisinä ja tarpeellisina.

Samalla toimistosihteerin virka muutettiin taloustoimistosihteerin viraksi. Talouspäällikkö Eija Lehtimaa siirrettiin Muuramen ja Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin virkaan. Yhteisen taloustoimiston aloittamisen tavoitehetki on toukokuun alku.

Talouspäällikön virka jätettiin täyttämättä muutosten yhteydessä. Talouspäällikön viran lakkauttamista ei pidetty viisaana, mutta tässä vaiheessa se voidaan jättää täyttämättä toistaiseksi.

Myös Joutsan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen sekä taloussäännön päivittäminen hyväksyttiin.

Janne Airaksinen

Kirkkovaltuusto kokoontui Joutsan kirkossa – isot tilat takasivat riittävän hajasijoituksen

Korona-ajan myötä montaa rutiininomaista asiaa joudutaan miettimään uusiksi. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui tavanomaisen seurakuntatalon sijasta kirkossa, missä riitti tilaa riittävän suuren välimatkan pitämiseksi. Kirkkovaltuutetut kokoustivat hajasijoitettuna ympäri kirkkoa ja osa oli läsnä etäyhteyden kautta. Paikan päällä Joutsan kirkossa oli 13 valtuutettua ja etänä mukana neljä.

– Kirkkovaltuutettu Pirjo Kovanen ja nuorisotyönohjaaja Annika Oksanen hoitivat teknisen puolen, siitä heille kiitos. Seurakuntalaisten oli myös mahdollista seurata valtuuston kokousta netistä, ja tietojeni mukaan meillä oli 157 katsojaa. Internetin kautta olemme saaneet yllättävän laajan seuraajajoukon tälle kokoukselle, kuten myös jumalanpalveluksille, kiittää Joutsan kirkkoherra Tuula Leppämäki.

Eräällä tavalla hallinto palasi juurilleen kokoontuessaan kirkossa. Sen voidaan ajatella olevan jatkumoa menneiden vuosisatojen kirkonkokouksille.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Parvelta otetusta kuvasta näkee hyvin, kuinka kirkkovaltuutetut oli järjestetty hajalleen kokouksen ajaksi. Kirkon hyvä akustiikka takasi puheenvuorojen kuulumisen takariveihinkin.

Tagged with →