Joutsan seutukunnalla on tällä hetkellä kymmenen lähiopetuksessa olevaa perusopetuksen oppilasta. Joutsassa heistä on Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan kahdeksan ja Luhangassa Luhangan koulun johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin mukaan kaksi.

Kyse on yksinomaan 1.-3. luokkien oppilaista, eli erityisen tuen päätöksen saaneita 4.-9. luokkalaisia ei ole lähiopetuksessa juuri nyt lainkaan. Tilanne voi kuitenkin muuttua jatkossa niin pienempien kuin isompienkin oppilaiden osalta.

Normaalitilanteeseen verrattuna lähiopetuksessa on tällä hetkellä Joutsassa hieman vajaat yhdeksän prosenttia kunnan koulujen 1.-3. luokkalaisista ja Luhangassa taas kymmenen prosenttia kunnan 1.-3. luokkalaisista.

Lähiopetuksessa olevien määrät ovat melko samansuuruiset kuin muualla Suomessa, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston tekemän valtakunnallisen kyselyn perusteella kuntien järjestämään lähiopetukseen osallistuu parhaillaan normaalitilanteeseen verrattuna keskimäärin yhdeksän prosenttia 1.-3. luokkalaisista sekä 7,5 prosenttia erityisen tuen päätöksen saaneista 4.-9. luokkalaisista.

Viikoittain toteutettavassa kuntakyselyssä selvitetään kuntien varhaiskasvatuksessa olevien sekä perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Kyselyn perusteella Suomessa ei ole suuria alueellisia tai paikallisia vaihteluja opetuksen järjestämisessä eikä lasten osallistumisessa lähiopetukseen nykyisten poikkeusolojen aikana. Sama pätee varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Kuntien näkemyksen mukaan peruskoulujen etäopetus toimii pääsääntöisesti hyvin ja koulut ovat löytäneet nopeasti uusia, toimivia keinoja opetuksen järjestämiseen etänä.

Vastaajien huolenaiheena ovat perheiden väliset erot ja se, että tukea tarvitsevat eivät saa etäopetusmallissa riittävästi apua koulunkäyntiin. Uusia toimintamalleja on kuitenkin kehitteillä ja kunnissa on esimerkiksi perustettu moniammatillisia ryhmiä, jotka kartoittavat tukea tarvitsevia perheitä ja oppilaita ja ovat heihin aktiivisesti yhteydessä.

Suomen peruskouluissa siirryttiin koronavirusepidemian vuoksi lähiopetuksesta pääosin etäopetukseen 18. maaliskuuta.

Tarja Kuikka

Tagged with →