Kunnan kotisivulla on kunnanhallituksen esitys valtuustolle henkilöstökertomuksen hyväksymisestä. Siitä käy ilmi, että kunnan henkilöstömäärä oli viime vuonna 14 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kunnanjohtajan selvityksessä taloudesta kerrotaan: Suurin määrärahojen ylitys oli perusturvassa 524.574 euroa alkuperäiseen talousarvioon ja 1.024.574 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Totuus lienee toisin päin. Perusturvan menot pomppasivat lähinnä tehostetun palveluasumisen palvelusetelien määrän kasvusta eikä henkilöstömenoista.

Miten henkilöstömäärä oli kasvanut tuon verran, kun samaan aikaan kunnan väkiluku laskee n. 100/vuosi? Pyrin selvittämään henkilöstölisäyksen perusteet viime vuodelta. Kunnan Hallintosäännön 29 §:n mukaan valtuusto päättää osastopäälliköiden virkojen perustamisesta. Näitä perustettiin vuoden aikana yksi. Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. En ole löytänyt Hallintosäännöstä määräyksiä siitä, mikä toimielin/virkamies päättää työsopimussuhteitten, joita on eniten, perustamisesta. Kuntalain mukaan on niin, että jos Hallintosäännössä ei ole delegointipäätöksiä, valtuusto tekee päätökset.

Kunnanhallituksen pöytäkirjoista löysin 2018–2019 kolmen vakanssin perustamispäätökset. Herääkin kysymys, miten ja miksi 10 muuta vakanssia on saatu perustettua? Tässä kunnassa taitaa olla poikkeuksellisen helppoa perustaa toimia.

Talous- ja hallintojohtaja kertoo henkilöstökertomuksessa, että henkilökunnan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ”jonkin verran”. Lisäys oli kuitenkin 899 kalenteripäivää eli 33,1 %. Lukuhan on karmea ja olisi edellyttänyt, että kunnanhallitus olisi määrännyt tehtäväksi selvityksen syistä. Onneksi yleishallinnon sairauspoissaolot olivat vähentyneet edellisestä vuodesta 58 %. Minuahan on syytetty heidän kiusaamisestaan.

Kalle Willman
tarkkaileva kuntalainen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →