Sähköyhtiö Suur-Savon Sähkö haluaa kaataa Joutsan Säynjärvenkankaalla kasvavan ja luonnonmuistomerkkinä rauhoitetun riippakoivun. Sähköyhtiö on tehnyt ely-keskukselle esityksen koivun rahoituksen purkamisesta, jotta se voitaisiin kaataa.

Tilan, jolla koivu kasvaa, omistavat rauhoitusta aikoinaan hakeneen, nykyään edesmenneen Lauri Väisäsen lapset. He vastustavat voimakkaasti rauhoituksen purkamista ja puun kaatamista.

Rauhoituksen purkamisesta päättää luonnonsuojelulain mukaan Joutsan kunta ja asia tulee ilmeisesti vielä kevään aikana kunnanhallituksen käsittelyyn.

Sähköyhtiö ja ely-keskus perustelevat puun kaatamista sillä, että se saattaisi kaatua vieressä kulkevan sähkölinjan päälle.

Lauri Väisäsen lapset taas perustelevat vastustustaan muun muassa sillä, että todennäköisesti puu ei aiheuta vaaraa sähkölinjalle.

– Kun viime vuonna levennettiin voimalinjan reuna-alueita, olivat paikalla puuta arvioimassa sahurit ja sähkömies. Kaikki olivat sitä mieltä, että jos koivu kaatuu, niin se kaatuu tielle päin, eikä linjalle, toteavat tilan omistajat vastauksessaan.

He myös muistuttavat, että koivu rauhoitettiin jo ennen kuin suurjännitelinja vedettiin tilan maille. Jo silloin sähköyhtiön olisi heidän mielestään pitänyt huomioida varoalueet, kun yhtiö oli tietoinen harvinaislaatuisesta ja rauhoitetusta puusta.

– Linjauksen suuntaa olisi voinut jo alun perin suunnitella toisin. Riippakoivuvanhus on todellakin poikkeuksellisen komea, kookas ja erikoinen luonnonmuistomerkki, minkä isämme ja äitimme halusivat suojella, toteavat Lauri Väisäsen lapset.

Markku Parkkonen

dav