Valmiuslain mukaisesti Joutsan varhaiskasvatuksen toimintayksiköt mukaan lukien taajaman esiopetus pidetään tarpeen mukaan toiminnassa. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos huoltajilla on siihen mahdollisuus. Sairaita ja flunssaoireisia lapsia ei saa tuoda varhaiskasvatukseen, eikä esiopetukseen.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen on tehnyt päätöksen, että mikäli perhe ei käytä varhaiskasvatuspalveluja poikkeusolojen aikana, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa hyvitetään poissaoloaika. Tämä on voimassa 18.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes valtioneuvosto ilmoittaa paluusta normaalioloihin. Tarvittaessa varhaiskasvatuksessa tehdään uudet maksupäätökset perheen muuttuneiden tulotietojen mukaisesti.

Alkunsa päätös sai huoltajien tiedustellessa kunnalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuvapautusta tai -helpotusta poikkeusajalle, kun he vapaaehtoisesti hoitavat itse lapsensa kotona. Ehdotus oli kerrassaan uusi, sillä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa ei ole huomioitu poikkeusoloja.

Päätös on valtioneuvoston suosituksen mukainen. Sillä halutaan turvata perheiden muuttunut toimeentulo poikkeusoloissa sekä kannustaa perheitä hoitamaan suosituksen mukaisesti lapset kotona. Selkein tapa edetä asiassa oli ottaa käyttöön maksuhyvitys poikkeusajalle.

Asiakkailla on velvollisuus ilmoittaa etukäteen varhaiskasvatuksen toimintayksikköön tai perhepäivähoitajalle ne päivät, milloin heidän lapsensa ei käytä varhaiskasvatusta sekä mahdolliset tulotietojen muutokset.

Janne Airaksinen

Tagged with →