Kunta teettää parhaillaan kevytväylän reunapuuston raivauksia Perttulanpolun, Peltoraitin, Peltoperän ja Koulupolun kevytväylien alueilla Joutsan taajamassa. Raivaustyö alkoi tiistaina aamulla ja on ohi viimeistään torstaihin mennessä.

Työt on hankittu ostopalveluna paikalliselta yritykseltä nimeltä LL-Konetyö. Ensimmäisessä vaiheessa yrittäjä Lauri Leppänen raivasi kaivinkoneeseen asennetulla energiapuukouralla Perttulanpolun alikulun ja entisen autokoulun välisen alueen. Havaintona oli, että moni leppä aivan kevyen liikenteen väylän vieressä oli läpilaho. Raivaukset ovat siis paitsi siistimmän ympäristön kannalta perusteluja, niin tärkeitä myös jalankulkijoiden ja muiden liikkujien turvallisuuden vuoksi.

Töitä tehdään kunnan mailla ja osin myös yksityisten mailla, joihin viimeksi mainittuihin tekninen osasto neuvotteli luvat kuntoon aikaisemmin talvella.

Työstä aiheutuu haittaa kevytväylän kulkijoille ja työkohde katkaistaan aina tarvittaessa liittymien väliltä. Tekninen osasto kehottaa huomioimaan työstä aiheutuvan vaaran.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Energiapuukoura kaataa nopeasti paksunkin rungon.

Kuten puuston kunnosta näkee, raivaukset ovat siis paitsi siistimmän ympäristön kannalta perusteluja, niin tärkeitä myös jalankulkijoiden ja muiden liikkujien turvallisuuden vuoksi.
Lauri Leppänen LL-Konetyöstä hoitaa raivausurakoinnin.

Katso videopätkä puiden raivauksesta: