Luhangan kunta selvittää päivähoidon järjestelyjä. Kunnanhallitus päätti aloittaa selvityksen, jossa pohditaan kunnan päivähoidon keskittämistä yhteen paikkaan.

Kunta järjestää tällä hetkellä lasten päivähoitoa kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa kirkonkylällä ja Tammijärvellä. Lasten vaihteleva määrä ja sijaishaasteet sekä kunnan organisaation pienuus ovat tuoneet esille kysymyksen päivähoitopaikkojen yhdistämisestä.

– Hoidossa olevien lasten määrä tulee alustavan tiedon mukaan laskemaan merkittävästi viimeistään syksyllä 2020. Joka tapauksessa Luhangassa hoidon piirissä olevien lasten määrä on sen luokkainen, että hoitopaikkoja tulisi olla vain yksi jo pelkästään varhaiskasvatukselliset tavoitteet huomioon ottaen, todetaan kunnanhallituksen esittelytekstissä.

Esittelytekstissä todetaan myös, että tarkoituksenmukaista olisi järjestää ryhmäperhepäivähoito koulun yhteydessä, siis Tammijärvellä.

Kunnanhallitus päätti, että päivähoitoselvityksen aluksi pyydetään perusturvalautakunnalta lausunto ja tehdään asiasta kysely varhaiskasvatuksen työntekijöille. Kansalaisille järjestetään asiasta kuulemistilaisuus heti koronaepidemian jälkeen.

Markku Parkkonen

Tagged with →