Joutsan seurakunta on parhaansa mukaan yrittänyt etsiä keinoja, joilla samaan aikaan saataisiin aikaan säästöjä ja toisaalta tehokkuutta. Yhdeksi keskeiseksi keinoksi tähän on harkittu taloustoimistoyhteistyö Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa. Sopimukset on laadittu ja henkilöstön roolit on mietitty. Valmistelun on tehnyt Muuramen seurakunnan talouspäällikkö Heikki Kangas.

Osalle Joutsan seurakunnan kirkkovaltuutetuista tämä ei käynyt. Maaliskuun puolivälissä kirkkovaltuusto päätti siirtää taloustoimistoyhteistyösopimuksen hyväksymisen uuteen valmisteluun. Seitsemän kirkkovaltuutettua oli allekirjoittanut paperin, joka oli otsikoitu: Kirkkovaltuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen. Sen pohjalta on ymmärrettävissä, että Joutsan, Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa solmittavan sopimuksen liitteet pitäisi käsitellä uudelleen. Tarkemmin ilmaistuna kyse on: uudelleen käsittelyn vaatimus koskee kirkkoneuvoston 27.2.2020 hyväksymää ja 16.3. (§ 17) kirkkovaltuuston esityslistalla olevan yhteisen taloustoimistosopimuksen tehtäviä – ja kustannuksia koskevien liitteiden uudelleen käsittelyä.

Kirkkovaltuustossa käydyn keskustelun aikana tuli ilmi, että muutosvaatimus kohdistuu kirkkoherralle suunniteltuja kahta työtehtävää eli työsuojelupäällikkönä toimimista ja esimiesasemaa (suntiot, hautausmaa ja kiinteistötyöntekijät). Valtuuston kokouksessa huomautettiin, että budjetissa ei ole varattu varoja siihen tarkoitukseen, että kirkkoherralle maksettaisiin näistä hänelle uusista vastuualueista lisäkorvausta.

Pöytäkirjojen perusteella on myös kerrassaan epäselvää, menikö kirkkovaltuuston tekemä siirto uudelleen valmisteltavaksi hallinnollisesti oikein. Esimerkiksi kenenkään henkilön tekemästä aloitteesta, jolla asia olisi siirretty uudelleen valmisteltavaksi, ei kerrota.

Joka tapauksessa kirkkoneuvosto otti pikavauhtia asian valinkauhaan vain kaksi päivää valtuustosta. Kirkkoherra Tuula Leppämäki neuvotteli Muuramen talouspäällikkö Kankaan kanssa uuden ratkaisun seitsemän hengen koalition vaatimuksiin.

Koska talouspäällikkö Kangas kantaa jo vastuuta Muuramessa näistä kahdesta mainitusta kohdasta, hän voi hoitaa samankaltaisia työtehtäviä myös Joutsan seurakunnassa taloustoimiston siirtymäkauden aikana. Tästä järjestelystä ei tule Joutsan seurakunnalle lisäkustannuksia.

Kerrottakoon jo tässä vaiheessa, että tämä tuli kirkkoneuvoston päätökseksi, ja tätä esitystä kirkkovaltuusto sitten käsittelee 8.4. kokouksessaan. Päätös vaati kuitenkin äänestyksen ja laajan keskustelun, koska kannoksi kaskeen nousi seurakunnan metsät. Teuvo Kuitunen esitti, että pitäisi valita luottamushenkilö Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen ja hallintojohtaja Kankaan välille hoitamaan seurakunnan metsiä. Sakari Eskelinen kannatti esitystä, jolloin Kuitunen pyysi suljettua lippuäänestystä.

Äänestyksessä tuli neljä jaa-ääntä ja kaksi ei-ääntä. Suoritetun äänestyksen perusteella todettiin kirkkoherran pohjaesityksen voittaneen.

Tilanne on siinä mielessä kiusallinen, että viivytys ja uudet kuviot aiheuttavat päänvaivaa myös sopimusosapuolien eli Toivakan ja Muuramen seurakuntien luottamuselimille ja muulle hallinnolle.

Janne Airaksinen